Ze Smíchova rovnou na Havanu – Jakub Kaván

Studentské zpravodajství Presloviny.cz založeno pod Smíchovskou střední průmyslovou školou a vedenou jejímy studenty, absolventy a učiteli.

Jakub Kaván studuje na Smíchovské SPŠ a gymnáziu druhý ročník oboru vzdělávání Informační technologie. Vlastně nyní nestuduje, neboť jeho otec se stal velvyslancem na Kubě a on ho na jeho misi následoval. Žije tedy na tomto chvalně i nechvalně proslulém ostrově a studuje tam na mezinárodní škole. Jak tam vypadá jeho život, jak tam vypadá život lidí obecně? Na to se ptáme v následném rozhovoru.


Původně jsi chtěl studovat prezenčně na Kubě a distančně na Smíchovské SPŠ a gymnáziu. Nyní po půl roce jsi ale požádal na střední škole v Praze o přerušení studia. Proč? 

„V té době jsem neočekával náročnost zdejší školy a myslel jsem si, že bych zvládl studovat paralelně dvě školy. Jenomže krátce potom, co jsem začal studovat zde, jsem si uvědomil, že bych to nezvládl bez obětování známek na obou školách.“ 

Jak přesně se tvá současná škola jmenuje a kdo jsou vaši spolužáci? 

„Škola, ve které studuji, se jmenuje International School of Havana, což je jedna z několika málo mezinárodních škol na Kubě. Ještě je zde mezinárodní škola španělská, francouzská a ruská. Všichni moji spolužáci jsou buď potomci diplomatů z cizích zemí nebo jejich rodiče reprezentují nějaké firmy zde na ostrově. Konkrétně studuji poslední dva ročníky zdejší školy, resp. Program mezinárodní maturity – IB Diploma Programme (International Baccalaureate Diploma Programme).“ 

Jak vypadá klasický denní režim na mezinárodní škole? Jaké máš předměty, jak využíváš moderní technologie ve výuce, jaký je styl výuky?

„Klasický den ve škole je o něco jiný než na Smíchově. Každý den začínáme ve 8:10 a končíme v 15:30, to znamená, že máme 6 hodin každý den. Předměty se zde vybírají, celkově ze šesti okruhů. Například jazyky, společenské vědy, přírodní vědy apod., ze kterých si student může zvolit, co ho zajímá. Ve využití moderních technologií je to zde trochu náročnější, protože v místě je všeobecně nabídka všeho zboží velmi omezená a dovoz poměrně složitý. Ale ve škole používáme sítě jako Moodle na zadávání úkolů na dálku.“ 

Jak jsi dopadl v prvním pololetí? Měl jsi nějaké problémy se adaptovat na nové prostředí v zemi a v nové škole? 

„Ze začátku jsem nebyl zvyklý na styl vyučování, ale po asi měsíci jsem se už cítil velmi dobře a rozuměl jsem, jak vše funguje. První pololetí jsem uzavřel s velmi dobrými výsledky, v některých předmětech se chci pokusit o ještě lepší hodnocení. Hodnocení se zde provádí odlišným způsobem než v ČR. Z každého předmětu nedostávám pouze jednu celkovou známku, ale jedná se o hodnocení, které zabere téměř jednu stranu A4.“

Až dokončíš studium na mezinárodní škole, kam můžeš poté nastoupit? A uvažuješ opravdu o návratu na Smíchovskou SPŠ a gymnázium? Jaké jsou tvé další plány? 

„Pokud zde úspěšně zakončím studium mezinárodní maturity, mohl bych nastoupit ke studiu na zahraničních universitách a vysokých školách, a to konkrétně podle závěrečných výsledků (skóre) programu IB nastaveného zvlášť pro každou školu. Jedná se však samozřejmě o školy s poměrně vysokým školným a nemalými životními náklady v zahraničí. Všechny tyto faktory bude muset člověk vzít v úvahu. Návrat na Smíchovskou SPŠ je samozřejmě pravděpodobný, logicky vzhledem k novým okolnostem přemýšlím i o výše uvedených možnostech a v tuto chvíli se dívám na možnosti studia IT na zahraničních vysokých školách. Ve hře je však mnoho proměnných.“ 

O Kubě se říká ledasco. Máš možnost poznat život a starosti obyčejných lidí, anebo žiješ v bublině rodin zahraničních pracovníků? A pokud jsi „v obraze“, jak vypadá život na Kubě, třeba s porovnáním života v České republice? 

„Řekl bych, že je to zde pro cizince v mém postavení taková uzavřená bublina, ze které mám většinu mých kamarádů, protože běžní Kubánci, pokud nemají jednoho z rodičů cizince, mezinárodní školu studovat nemohou, nemluvě pak o poměrně vysokém školném. Limitujícím faktorem v mém případě je zatím jen omezená znalost španělštiny. Ale kontakt s místními obyvateli je přirozený a je součástí každodenního života. Například, když se jde do restaurace, chodí po ulici, nejrůznější venkovní aktivity, sporty a mnohem více.“ 

Život pro zdejší obyvatele je dlouhodobě velmi náročný, způsobený mnoha domácími i zahraničními faktory. V posledních měsících se země nachází v mimořádně těžké ekonomické krizi, která se mj. vyznačuje absolutním nedostatkem téměř jakéhokoliv zboží, včetně základních potravin. Od našeho příjezdu jsou nejviditelnějším znakem na ulici dlouhé fronty na cokoliv. Pro nás ze střední Evropy je to téměř nepřestavitelné. Je zde problém koupit většinu potravin a zboží, pokud jsou k dostání, tak často mimo finanční dosah běžných obyvatel a to ještě za devizy. Vypadává zde elektřina docela často, také jsou tu problémy s pitnou vodou, teče v lepším případě jednou za dva dny a každý dům tak musí mít svoji vlastní cisternu.“ 

V zemi je nedostatek práce a také zaměstnanci jsou velmi málo placeni vzhledem k cenám. Pro představu, průměrný plat po lednové finanční reformě v zemi se pohybuje kolem 2000,- Kč, přičemž ceny většiny zboží jsou několikanásobně vyšší než v ČR. Obyvatelé mají zatím zaručen velmi malý příděl základních potravin na měsíc s dotovanými cenami, jedná se však pouze o základní životní minimum. Zdarma je školství a zdravotní péče, ovšem i v této oblasti existují velké problémy. Velmi složitá je pak oblast osobní dopravy. Celkově život zdejších lidí je velmi těžký a nedá se to lehce popsat. Kubánci jsou však obecně velmi příjemní, přátelští a vzhledem ke zdejší okolnosti si umí poradit s řadou věcí.“ 

V tomto školním roce na středních školách v České republice probíhala většina výuky distančně. Jak poznamenává koronavir Covid 19 tvé studium? 

„Zde jsme od září byli pouze dva měsíce fyzicky ve škole (listopad a prosinec), a tak probíhala škola nějak podobně jak na Smíchovské SPŠ. Většinu výuky jsem tak zažil zatím formou online. Jak už jsem zmiňoval, používáme Moodle na rozdávání úkolů, a poté používáme Zoom na online konference, které máme každý den, většinou máme čtyři jednohodinové lekce za den.“ 

Na Smíchovské SPŠ a gymnázium je velmi úspěšným projektem Mediální dům Preslova. Ty sám ses do něj v prvním ročníku zapojil v pozici redaktora, vytvářel jsi reportáže, dělal rozhovory s osobnostmi. Máš možnost v tom na Kubě pokračovat? A co bys říkal roli „zvláštního zpravodaje“ pro Mediální dům Preslova? Měl bys možnost občas natočit zajímavé video, rozhovory s tvými kamarády, představit svou současnou školu? 

„V tuto chvíli si myslím, že to nebude možné kvůli uzavření škol a celkově je těžké být venku kvůli opatřením, které by mohly trvat i několik dalších měsíců. Ale v momentě, kdy se to zde vše znovu otevře, myslím, že pokud by byl čas, tak bych mohl něco udělat.“ 

Co bys na závěr rozhovoru vzkázal čtenářům Preslovin z prosluněné Kuby? Svým bývalým spolužákům, učitelům?

 „Asi bych chtěl říct, že jsem si první ročník na SSPŠ velmi užil a budu doufat, že se budu moci vidět se spolužáky a s učiteli o letních prázdninách.“ 

Děkuji za rozhovor.

Adam Pelej

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek