Studenti natočili videa pro Českou televizi

Studentské zpravodajství Presloviny.cz založeno pod Smíchovskou střední průmyslovou školou a vedenou jejímy studenty, absolventy a učiteli.

Studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia se zapojili do projektu České televize a řešili před kamerami svých mobilů zaslané otázky z didaktických testů z českého jazyka a matematiky. K poskytnutí zpětné vazby se následně přihlásili i jejich učitelé. 

Česká televize oslovila Radka Sáblíka, ředitele Smíchovské SPŠ a gymnázia, zda by mohl doporučit deset studentů z maturitního ročníku, kteří by se zapojili na natáčení videi na své mobilní telefony, kdy budou před kamerou řešit zaslané otázky z didaktických testů. Do natáčení se zapojili Martin Mosinger, Tomáš Kučera, Karel Škába, Jan Boťa, Johana Ronschak, Jiří Vojtěch, Jakub Petr, Daniel Handl, Matyáš Doležal a Radek Neumann. Videa České televizi poskytlo celkem 33 středoškoláků, z toho skoro třetina se rekrutovala ze Smíchovské SPŠ a gymnázia.

Studenty jsem zajistil asi během hodiny. Oslovení přes sociální sítě či obecnou výzvou se neosvědčilo, a tak jsem zvedl telefon a zavolal konkrétním lidem přímo,“ vysvětluje Radko Sáblík a dodává, „Na studenty jsem hrdý, že byli ochotní jít se svou kůží na trh. Svědčí to o jejich sebevědomí a o jejich dovednosti se vyjadřovat před kamerou.“                                                 Další komunikace již probíhala napřímo, mezi organizátory a jednotlivými studenty. Těm byly doručeny zalepené obálky, které oni před kamerou otevřeli a s komentářem řešili zadanou úlohu.  

Studenti byli senzační, se zaslanými video materiály od nich jsme byli velmi spokojení,“ hodnotí spolupráci Petra Vykydalová, pracovnice České televize. 

Následně byl ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia požádán, zda by mohl ještě zařídit zpětnou vazbu od učitelů na natočená videa. A přání opět nezůstalo neoslyšeno, přihlásily se profesorky češtiny Ivona Liptáková a Ivona Vítová a profesorky matematiky Tamara Mainzerová a Marie Souchová. „Jsem rád, že na škole mám sebevědomé a aktivní studenty i jejich učitele, kteří jsou vstřícní. Patří jim můj dík a vděčnost,“ sdělil Radko Sáblík.     

„Věřím, že názory kolegyň pomohou další podpoře kvality vzdělávání z naší provenience,“ řekl k tomu Petr Koubek, pracovník Národního pedagogického institutu, který s Českou televizí na pořadu spolupracoval, „Děkujeme za vstřícný přístup řediteli Smíchovské průmyslovky a gymnázia, zapojeným studentům a učitelům. Studenti z této školy prokázali i v řešení úloh z českého jazyka informatické myšlení, tedy schopnost nalézat systémy a vztahy a odvodit metody práce, které vedou efektivně k správnému řešení úloh,“ doplnil své vyjádření. 

Musím poděkovat Smíchovské škole za její zapojení do pořadu „Dáme to!“ A dali jsme to!,“ konstatovala Petra Vykydalová, „Ještě jednou tímto děkuji za skvělou spolupráci. Jsem ráda, že se v této škole našli studenti, kteří se do projektu zapojili. Byli senzační!“ 

Redakce

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek