Digitální svět v dětském prostředí

Studentské zpravodajství Presloviny.cz založeno pod Smíchovskou střední průmyslovou školou a vedenou jejímy studenty, absolventy a učiteli.

Jakožto lektor z organizace Peer Program mám určitý přehled nad aktuálním stavem žáků základních škol v rámci digitálního rozhledu a bezpečnosti. S žáky probíráme různá odvětví v digitálním světě, ať už bezpečnost on-line, mediální gramotnost, či kyberšikanu. 

Možná to někoho může překvapit, ale již žák 6. ročníku na základní škole má přehled nad tímto obsáhlým světem, který je touto dobou ještě mnoha dospělým neznámým. Žáci v nižších ročnících mají podvědomí o mířené reklamě, vědí, jak zacházet s heslem nebo jaké potencionální nebezpečí hrozí od útočníků v tomto světě. 

Je zajímavé sledovat, jak rychle se žáci učí od starších sourozenců nebo rodičů, kteří se v digitálním světě pohybují. Žáci pochytávají informace ze všech stran a vědí, jak s nimi pracovat. Jsou i slabší, ale tak je to vždy, proto se snažíme žáky vést k tomu, aby dokázali tuto problematiku vysvětlit svým vrstevníkům či neznalým rodičům. Proto si myslím, že by se měl rozhled žáků v IT podporovat. To že existují základní školy, kde se zakazuje používaní mobilních zařízení je směšné, možná je to právě kvůli tomu, že mladší žáci mají větší přehled než někteří učitelé, ale to je téma na jindy.  

Žák 2. stupně základní školy má alespoň jeden účet na sociální síti, prochází e-shopy, sleduje zábavná videa, ale také si dokáže najít pomocné materiály ke studiu. Mladší žáci fungují na chytrých zařízení s rodičovskou kontrolou, to ale není podmínka – opět záleží na přístupu rodičů a na tom, jaký oni sami mají přehled. Pokud chceme, aby byli žáci na internetu v bezpečí, musíme jim ho my starší zajistit. Pokud rodič koupí chytré zařízení svému dítěti s myšlenkou „na, hraj si“, tak nemůžeme očekávat, že žák není v ohrožení. Proto velkou zodpovědnost vede i rodič, a to je důležité si uvědomit. 

Největší potíží v této věkové skupině je kyberšikana. I přehled se dá zneužít, a to platí v tomto případě dvakrát. Žák si uvědomuje, jak se dá zneužít fotografie, či jak přes sociální síť někomu ublížit. Vinu bychom ale neměli hledat v chytrém zařízení, ale spíše přemýšlet nad tím, jak žákům vysvětlit, co se smí a co ne, vysvětlit jim vážnost narušení osobního soukromí a jaký může mít dopad zneužití fotografie či výhružek na sociálních sítích. 

Na závěr bych rád řekl, že žáci základních škol mají v digitální bezpečnosti přehled, je ale na nás starších či odborně znalých, abychom jim pomohli s cestou, jakou mají v tomto světě kráčet.

Daniel Wolf

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek