Studenti si zvykli na výuku online

Jsou tomu téměř tři měsíce od chvíle, kdy došlo k plošnému uzavření škol. Celé české školství bylo „vhozeno do vody“ a muselo se co nejdříve naučit plavat, aby zajistilo svou funkčnost.

Připravenost škol na podobnou situaci byla však diametrálně odlišná. Přestože školy zaměřené na technické vzdělání či dobře technicky zajištěné měly start vyučování online přeci jen jednodušší a plynulejší, spousta škol nebyla na tuto situaci vůbec připravena a musely si protrpět obtížné „porodní bolesti“. Právě těmto školám se nabídly známé školy a firmy pohybující se v oblasti IT s možnou pomocí a startem online vyučování. Mezi první příklady dobré praxe se zařadila též Smíchovská střední průmyslová škola, která takřka během několika dní spustila vlastní portál ucime.online a školní prostředí, přes které mohou učitelé pořádat videokonference s danými třídami, jako by byli všichni na běžné hodině ve škole. Portál Učíme online se věnuje radám a tipům dalším školám a institucím, jak mají naložit s koronavirovou krizí, která postihla nejen oblast školství. Mediální dům Preslova doslova chrlil videa na svých komunikačních platformách a spustil též vysílání rádia Ámos, které využívají děti a studenti pro výuku či jen tak pro poslech.

Podívejme se na tuto situaci též z druhé strany, ze strany žáků a studentů. Při začátcích online vyučování se potýkaly stovky až tisíce dětí a studentů s problémem, že se nemají na čem připojit k hodinám online. „Koupili jsme dětem nový notebook, aby mohly být s ostatními na hodinách ve škole. Dlouho jsme tomu odolávali, ale když to děti potřebují, není se o čem bavit.“, říká maminka jednoho z dětí na pražské základní škole. Bohužel spoustu dětí a možná též starších studentů nevlastní svůj počítač, na kterém by mohli zadání plnit či sledovat vyučujícího u online tabule. Také proto vznikaly různé projekty, kdy běžní lidé půjčovali své nepotřebné počítače a zařízení rodinám, které je v tuto chvíli velice potřebovaly. Jaký mají názor studenti na online vyučování? Asi jako spousta dalších čtenářů si říkáte, že už je to doma ani nemůže bavit a chybí jim sociální interakce se spolužáky, což je zajisté pravdivé tvrzení. Je ale potřeba říct, že většině žáků a studentů se přeci jen zjednodušilo vyučování a studiu nemusí věnovat tolik svého času. “Ze začátku to byla nuda, teď máme hodiny každý den a vyplňujeme pracovní listy, které posíláme našim učitelům, to mě baví.“ popisuje žák druhého stupně pražské základní školy. Bezesporu jsou příklady, kdy si pedagogové neuvědomují tíhu a objem učiva, které musí žáci sami nastudovat, pochopit a vypracovat zadání bez chyby. „Někdy si učitelé neuvědomují, že toho máme až opravdu příliš. Je nám jasné, že každý z učitelů chce svůj předmět učit co nejlépe a požaduje určitá kritéria, ale stíhat vše je někdy opravdu nadlidský úkon. Mohu uvést příklad, kdy nám jeden vyučující řekl, že ví, že toho máme mnoho, a proto nám nechce dávat mnoho úkolů, a ke konci hodiny nám přidal další projekt. Přišla mi tato situace úsměvná, když jsem si vzpomněl na začátek hodiny. Ale co nám zbývá, musíme to nějakým způsobem všechno stihnout, pokud chceme projít do dalšího ročníku.“ sděluje své zkušenosti jeden ze studentů.

Přes tato úskalí, která online výuka může přinést, je většina dotázaných s online výukou spokojena. „Je to dobré, jen mi vadí horší připojení, jelikož na vesnici nemáme až takovou rychlost, která by tu hodinu s naší třídní učitelkou zvládala bez trhání a kostičkování. Ale všichni se snažíme a učíme se, i když je to doma jiné než ve škole,“ doplňuje holčička navštěvující středočeskou základní školu.Též mezi studenty středních škol se názory různí, ale převládají kladné ohlasy s tím, že by neměli problém ve výuce online pokračovat. „Jo, videokonference jsou jiný než sedět ve škole na hodině, někdy to je nudnější, někdy to je zas zábavný, takže se to těžko hodnotí ale rozhodně to je lepší než vstávat každý den v pět a stresovat se už od rána ve škole. Takhle si trochu přispím a nikomu to nevadí.“ uzavírá s úsměvem ve tváři jeden ze středoškolských studentů. Je tedy jasné, že je to pro všechny nová situace, se kterou jsme si většinou dokázali schopně poradit.

Adam Pelej

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek