Zprávy z Preslovky

Studentské zpravodajství Presloviny.cz založeno pod Smíchovskou střední průmyslovou školou a vedenou jejímy studenty, absolventy a učiteli.

Zasedání Středoškolského parlamentu Prahy

V pondělí 16. prosince 2019 se v budově Nové radnice Magistrát HMP uskutečnilo zasedání Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. 

„Hlavní téma Středoškolského parlamentu bylo propojení a spolupráce školních rad. Výsledkem asi dvouhodinového jednání byla předběžná dohoda a vznik synchronizovaného kalendáře, který by měl dát možnost všem pražským studentům středních škol, aby si pohodlně zajistili jaké semináře či přednášky pořádají školy v jejich okolí a mohli se jich zúčastnit. Školám tento synchronizovaný kalendář dá možnost doplnit prázdná místa na dobrovolných seminářích či přednáškách,“ říká k tomu Jakub Lhota, delegát Smíchovské SPŠ, student prvního ročníku.  

Účast zástupců Smíchovské SPŠ na konferenci World Young Forum 2019 v Egyptě

Studenti čtvrtého ročníku Smíchovské SPŠ Adam Skokan a Miroslav Jára se zúčastnili v městě Sharm El v Egyptě celosvětové konference „World Young Forum 2019“. 

„Byli jsme tam jako zástupci Smíchovské SPŠ a České republiky, a byli jsme jedinými občany České republiky mezi osmi tisíci účastníky z celého světa. Náklady na akci nám byly hrazeny Evropskou unií,“ sděluje k tomu Adam Skokan. 

Více je uvedeno v jeho článku na jiném místě tohoto vydání. 

Jednání o spolupráci na propagaci Strategie 2030+ na MŠMT

V pátek 10. ledna 2020 se uskutečnilo na MŠMT jednání o spolupráci na propagaci Strategie 2030+. Za MŠMT byl přítomen Jaromír Beran, ředitel kanceláře ministra školství, Iveta Valachová, vedoucí oddělení strategie a plánování a Ondřej Macura, vedoucí PR oddělení. Pozdravit přítomné přišel státní tajemník Jindřich Fryč. Za Smíchovskou SPŠ byl přítomen ředitel Radko Sáblík, vedoucí PR oddělení Michael Kalista, ředitel Mediálního domu Preslova (MDP) absolvent Tomáš Berka, vedoucí videosekce a zástupce ředitele MDP student Daniel Fric, šéfredaktor časopisu MDP student Adam Pelej a zástupce šéfredaktora časopisu MDP student Lukáš Kavalír.  

„Domluvili jsme se, že je oboustranný zájem na vzájemné spolupráci a ke konkrétním aktivitám se uskuteční další schůzky. Jsme rádi, že můžeme být v propagaci Strategie 2030+ partnerem ministerstva, zároveň je to pro nás velký závazek,“ říká k tomu Tomáš Berka. 

Jednání zástupců Smíchovské SPŠ na Výboru Prahy pro vzdělávání 

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se na Nové radnici zúčastnili za Smíchovskou SPŠ jednání Výboru pro vzdělávání ředitel Radko Sáblík a absolvent Petr Štěpánek. 

„Bohužel se předchozí jednání výboru protáhlo a tak nás dost tlačil čas, abychom stihli začátek třetího Dne otevřených dveří na naší škole. Ale i tak jsem stačil spolu s panem ředitelem představit některé naše velké projekty, a pan ředitel pak i Strategii 2030+. Myslím, že jsme členy výboru zaujali,“ hodnotí akci Petr Štěpánek. 

Natáčení Mediálního domu Preslova na slavnostním setkání ředitelů středních škol 

V úterý 7. ledna 2020 se konal Slavnostní přípitek radního Prahy pro školství s řediteli pražských středních škol v rezidenci primátora na Radnici Prahy. Za Smíchovskou SPŠ byl přítomný ředitel Radko Sáblík a studentský zpravodajský tým Mediálního domu Preslova ve složení redaktor Vojtěch Linha, kameramani Daniel Fric a Martin Kimla, fotografové Kamila Sedláčková a Petr Tajovský. 

Studenti natočili rozhovory s těmito osobami: Vít Šimral, radní Prahy pro školství, Jan Čižinský, poslanec a starosta Prahy 7, Drahoslav Matanoha, ředitel Střední školy technické Zelený pruh, Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia na Zatlance, Milan Vorel, ředitel SPŠ Weilova, Mariana Čapková, předsedkyně Výboru Prahy pro vzdělávání a Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ 

„Vaši studenti byli vážně skvělí, opravdoví profesionálové. Je vidět, že je umíte dobře motivovat,“ sdělil řediteli Smíchovské SPŠ poslanec Jan Čižinský. Přístupu studentů kvitovali i další účastníci rozhovorů.  

Přednáška a workshop v Hradci Králové 

Ve středu 8. ledna 2020 se uskutečnilo v Hradci Králové setkání ředitelů středních škol Královehradeckého kraje s náměstkyní hejtmana a radní pro školství Martinou Berdychovou. Akce se také zúčastnili zástupci Smíchovské SPŠ, ředitel Radko Sáblík, studenti Robin Bezák, Patrik Tsidina, Samuel Mráz a Jan Hlaváček.

Po přípitku s paní náměstkyní dostal prostor ředitel Smíchovské SPŠ, který uskutečnil přednášku na téma „ředitel – manažer“, poté i zodpověděl několik dotazů. Následoval krátký projev paní náměstkyně a volný program, s workshopem Smíchovské SPŠ na téma virtuální a rozšířená realita, pořízení záběrů a fotografií pro Mediální dům Preslova. 

„Náš kraj chce zřídit Inovační vzdělávací centrum, a mám zájem, aby na jeho vzniku spolupracoval ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík. S panem ředitelem a jeho školou očekávám i další spolupráci, mám zájem navázat i spolupráci s Prahou,“ řekla ve svém projevu Martina Berdychová.   

„Akce se podle mě zdařila, hned několik ředitelů s námi velmi dlouho mluvilo o možnostech virtuální a rozšířené reality, také si prohlédli naše připravené ukázky,“ vyjádřil svou spokojenost Robin Bezák. 

Natáčení rozhovorů na večírku Aspen Institutu

Ve večerních a nočních hodinách ve středu 8. ledna 2020 se v prosklené kopuli Česko-německé obchodní a průmyslové komory ČNOPK ve Štěpánské ulici uskutečnilo novoročního setkání Aspen Institute Central Europe. Za Smíchovskou SPŠ byli na večírku přítomni ředitel Radko Sáblík a zpravodajský tým Mediálního domu Preslova ve složení absolvent Michael Kalista jako redaktor, studenti Thanh Hoang Tien jako kameraman a Filip Reiniš jako fotograf. 

Rozhovory byly pořízeny s těmito osobami: Jan Delong, knihovník Třinecké knihovny, Jan Lukačevič, inženýr astrolog, Miky Škoda, zakladatel X-Challange, Dita Přikrylová, zakladatelka Czechtas, Marie Salomonová, předsedkyně organizace Nevypusť duši, Jiří Schneider, ředitel Aspen Institutu. 

  „Moc se nám líbí projekt Vašich studentů, budu se těšit na výstupy jejich práce,“ vyjádřila se Dana Baschová, Deputy Executive director Aspen Institut.

„Je opravdu osvěžující a inspirující vidět hrdého ředitele školy, který naslouchá studentům, umí je zapojit a nejen, že se inovací nebojí, ale jde příkladem v tom, jak je podporovat a aplikovat,“ netajil obdiv k aktivitám Smíchovské SPŠ Miky Škoda, představitel X-Challenge a LeapMakers. 

„Moc ráda jsem poznala ředitele a studenty Smíchovské střední školy. A také projekty, které na škole děláte. Budeme moc rádi za zaslání výstupů z večírku a určitě budeme také rádi spolupracovat i v budoucnu,“ sdělila své přání  Martina Nádvorníková, manažerka Aspen Institutu.

Jednání studentů Smíchovské SPŠ ve Francii

Od neděle 19. ledna do pátku 23. ledna 2020 pobývali zástupci Smíchovské SPŠ ve Francii v rámci setkání partnerů v projektu programu Erasmus + ze středních škol Francie, České republiky, Německa a Španělska ve francouzském Rennes. Smíchovskou SPŠ na setkání zastupovali studenti čtvrtého ročníku Filip Zika a Pavel Sušický 

„Během schůzky proběhly poslední úpravy textu před podáním žádosti o přidělení dotace z Evropských fondů,“ vysvětluje Filip Zika účel své cesty do Francie, „Od úterý do čtvrtka jsme o projektu intenzivně jednali od rána do večera. A jelikož je naše škola je jediná IT škola v projektu a my byli na schůzce jedinými ajťáky, dostávali jsme dost prostoru. A nakonec se nám dostalo i uznání, ačkoli na rozdíl od ostatních zúčastněných jsme byli jediní ještě středoškolskými studenty. O tom, zda získá projekt dotaci od EU, by mělo být jasno někdy kolem srpna,“ dodává.  

Natáčení rozhovoru radního Prahy pro školství s ředitelem Smíchovské SPŠ

V pátek 24. ledna 2020 proběhlo natočení asi půlhodinového rozhovoru s ředitelem Smíchovské SPŠ Radko Sáblíkem o vzdělávání, kdy redaktorem při vedení rozhovoru byl radní Prahy pro školství pan Vít Šimral. Rozhovor natáčel pan Prokop Laichter, asistent pana radního. 

Setkání partnerů CMB CIIRK, významné zapojení Smíchovské SPŠ do mezinárodní konference 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhlo setkání partnerů Centra města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CMB CIIRK). Za Smíchovskou SPŠ se ho zúčastnil ředitel Radko Sáblík a pan profesor Jan Tesař. 

Vedoucí CMB pan architekt Michal Postránecký oznámil, že počítá s tím, že se Smíchovská SPŠ a její studenti zapojí významně do připravované mezinárodní konference, která se uskuteční ve středu 22. dubna a čtvrtek 23. dubna 2020 v pražském Mánesu. Na konferenci se počítá s účastí cca 600 hostů, zástupců různých ambasád, politiků, představitelů firem z Česka i zahraničí. 

Vedoucí CMB také navrhl, aby studenti z Mediálního domu Preslova vytvořili profily pro partnery CMB, kteří se konference zúčastní. Smíchovská SPŠ by dále měla v Rytířském sále Mánesa zajistit studentskou zónu, je v jednání prezentace studentů ČVUT s jejich projektem Formule. Studenti Smíchovské SPŠ by měli působit také jako pořadatelé, předpokládá se rovněž stánek Smíchovské SPŠ s její prezentací. Reportáž z konference a rozhovory s významnými hosty bude pořizovat zpravodajský tým Mediálního domu Preslova. 

Natáčení reportáže z republikového finále Soutěž a podnikej

V pátek 24. ledna 2020 v HubHub v Paláci Ara probíhalo pořízení reportáže z republikové finále 4. ročníku programu Soutěž a podnikej. Za Smíchovskou SPŠ se natáčení zúčastnil studentský zpravodajský tým Mediálního domu Preslova v sestavě první kameraman Daniel Fric, fotografka Kamila Sedláčková, druhý kameraman Antonín Hnízdo a redaktor Samuel Mráz, kteří pořídilil i krátký rozhovor s vítězem soutěže. Přítomen byl i ředitel Smíchovské SPŠ Rdko Sáblík, který hovořil o možné spolupráci se spoluzakladatelem a pořadatelem soutěže panem Martinem Vítkem.  

Účast zástupců Smíchovské SPŠ na národním finále soutěže v kybernetické bezpečnosti

Do národního finále Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, které se uskuteční 23. dubna 2020 v Mladé Boleslavi, postoupilo celkem 36 středoškoláků z více než dva a půl tisíce soutěžících. Ze Smíchovské SPŠ do finále postoupilo hned sedm studentů, což znamená, že Smíchovská SPŠ obsadila 19,4% startovního pole finalistů. 

Jmenovitě postoupili studenti: Milan Radojič, Roman Škvára, Jan Vacek, Michal Vojáček (všichni 3.K), Daniel Volf, Petr Mařinec a Vojtěch Jungman (všichni 1.K). 

VZKAZY OD SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ 

Status na sociálních sítích Miky Škody, představitele X-Challenge a LeapMakers, o návštěvě Smíchovské SPŠ: „Pro změnu školství v Česku není potřeba ani koruna. Stačilo by změnit vnímání učitelů a ředitelů, že student není nějaký předmět vzdělávání, ale jeho součást.“ Ing. Radko Sáblík, nejinspirativnější ředitel, kterého jsem potkal. Vidět jeho nadšení, postoje, manažerské i pedagogické schopnosti a důvěru ve studenty na vlastní oči bylo jak z jiného světa. Kéž je víc takových škol, kam se jezdí inspirovat zahraniční učitelé, jako Smíchovská SPŠ.“ 

Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání Prahy: „Milý pane řediteli, moc Vám děkuji za milé a profesionální vystoupení na čtvrtečním Výboru.“ 

Alena Svátková, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství v Královehradeckém kraji: „Vážený pane řediteli, mnohokráte Vám děkuji nejen za zaslaný dopis prošpikovaný skvělými nápady, ale i za Vaši účast ve středečním setkání paní náměstkyně s řediteli škol námi zřizovaných. Poděkování patří samozřejmě i studentů, kteří Vás doprovázeli. Cítíme se poctěni tím, že jste ochoten s námi jako krajem spolupracovat, to je pro nás výborná zpráva. Ještě jednou Vám děkuji a těším se na viděnou 12. února ve Vaší škole.“ 

Regina Kořínková, absolventka Smíchovské SPŠ z roku 1981: „Je skvělé vidět, kam naše škola míří, vykládám o tom na potkání všem. Přeji další úspěšný rok a i Vám a Vašim kolegům hlavně zdraví, pohodu a spoustu inspirace pro další práci.“  

Vítězslav Kopecký, obchodní zástupce Media Clubu, absolvent Smíchovské SPŠ: „Ještě jednou děkuji za dnešní schůzku a prohlídku školy. Hodně se mi líbí, kam se Vaše škola posunula a již chápu citovaný převis poptávky těch, kteří by u Vás rádi studovali.“ 

Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra současného umění DOX: „Rád bych Vám a Vašim studentům i pedagogům poděkoval za zevrubnou prohlídku školy, která na mě udělala skvělý dojem a ještě více mě utvrdila v pocitu, že by bylo dobré s Vámi všemi spolupracovat, ať již to bude na zmíněném projektu Education Today: Chat Comenius Would Say, nebo jiném projektu. Jednám teď s dalšími možnými partnery a jakmile jednání trochu pokročí, rád bych se s Vámi opět sešel v únoru na pracovní schůzce o konkrétní formě spolupráce.“ 

Seniorka Štěpánka Šprynarová, která je zapojena do programu „Hodinový ajťák“ v Praze 1, k návštěvě studenta druhého ročníku Smíchovské SPŠ: „ Včera mě navštívil Lukáš Mrázek a setrval u mě téměř čtyři hodiny. Jednak zjistil stav mého počítačového vybavení a doporučil, co je třeba doplnit a zároveň nastavil vše tak, abych nemusela dát notebook do servisu. Nastavil mi též každodenní zálohování textů. Velice důležité bylo rozšíření mé počítačové gramotnosti, protože čím dál tím víc potřebuji k životu počítač a zároveň tím víc moje schopnosti klesají. Moc – a ochotně – mi tenhle student pomohl. Jsem velice spokojená.“ 

Jaromír Chalupský ze Základní školy sv. Voršily v Praze, který se týká studentů třetího ročníku Smíchovské SPŠ: „Vážený pane řediteli, po dohodě jsme dnešního dne se žáky 3.A naší školy absolvovali program Prevence kyberšikany vedený studenty Vaší školy, Hankou Trnkovou a Karlem Škábou. Celým dvouhodinovým programem byli žáci nadšení a bylo zřejmé, že i jejich věku je toto téma velmi blízké. Chtěl bych velice ocenit práci těchto Vašich studentů a jejich zájem pomoci tam, kde je to třeba. Děkuji Vám za možnost se s nimi v naší škole setkat.“  

Ladislav Šmejkal, redaktor odborného časopisu Automa, z e-mailu řediteli: „Dnes jsem si v Betlémské kapli všiml Vašich studentů, kteří dokumentovali průběh akce. To, že svým studentům poskytujete takové příležitosti, považuji za velmi užitečné – pro technika je velmi užitečné, pokud umí efektivně komunikovat s médii a prezentovat sebe, svou firmu a výsledky své práce.“ 

Tom Ristovský, organizátor 4CAMPS tábory pro děti: „Ještě jednou bych chtěl poděkovat za úžasné setkání a prohlídku školy. S kolegou jsme nikdy tak perfektní školu neviděli, a to jsme jich v rámci 4CAMPS navštívili desítky po celé republice. Děláte fantastickou práci. Oba nás trochu mrzelo, že jsme o vás nevěděli dříve a že jsme u vás neměli možnost studovat.“ 

Redakce

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek