POZOR! DEZINFROMACE! DISKUSE O TÉMATECH, KTERÉ OVLIVŇUJÍ CELOU SPOLEČNOST

JAKUB MIROŠNÍK - Konference s názvem „Pozor! Dezinformace! Nekrmit!“ se týkala toho, co je řečeno v jejím názvu.

Dne 2. 12. 2019 jsme se měli možnost ještě s několika studenty Smíchovské průmyslovky zapojit do diskuse v rámci výše uvedené konference. Dezinformace přispívají hlavně k rozdělení společnosti. Zprostředkovávají klamné a nepravdivé zprávy, které budí nenávist, rozpory a další emoce. Mnoho prezentujících mělo s nepravdivými zprávami osobní zkušenosti. „Já jsem se s dezinformacemi bohatě setkal při prezidentské kampani, kde se speciálně formou řetězových mailů šířily o mně informace, že vezmu důchodcům důchody, že sem pustím osm set tisíc migrantů a podobně. Takže s tím mám prakticky na vlastní kůži bohaté zkušenosti.“ říká prof. Ing. Jiří Drahoš, bývalý kandidát prezidentských voleb roku 2018.

Dezinformace pocházejí nejvíce právě z internetových stránek a sociálních sítí. Pocházejí mnohdy z reklam, dokonce i z reklam větších firem. Sociální sítě mají obecně již velký vliv na lidi a společnost, a to stejné bohužel platí právě i pro dezinformace a falešné zprávy.

„Sociální sítě mají zásadní vliv na dezinformace jakožto kanál, představte si to jako potrubí, kterým proteče jakákoli zpráva. Když máte normální médium, tak je tam nějaká redakce, která rozhoduje o tom, co do toho média většinou dáte, ale když máte sociální média, tak tam taková bariéra neexistuje, co tam někdo napíše, to se tam objeví. A bohužel ty nejdrsnější, nejvulgárnější a nejsenzačnější zprávy se šíří rychleji než serióznější zprávy,“ povídá s vážným výrazem ředitel asociace komunikačních agentur ČR, Marek Hlavica, „Boj proti dezinformacím je jistě běh na dlouhou trať, a těch kroků bude mnoho, ale kde je možné začít, a kde je to i relativně možné, je se zacílit na zdroj těch informací, a odkud se šíří. V našem prostředí je tímto zdrojem zhruba dvacet poměrně snadno identifikovaných webů, odkud poté různí lidé přebírají zprávy a posílají je dále do sociálních sítí. Takže když se zaměříme na těch dvacet, a ty se budeme snažit pacifikovat, tak tím jaksi uškrtíme tu bestii hnedka v zárodku.“ doplňuje s jistotou v hlase.

Nejproblematičtější vztah k dezinformacím má většina seniorů, kteří se v informacích orientují ze všech nejhůře, a jsou nejvíce ohroženi, když jsou napadáni dezinformačními maily ze všech stran.

„Velký vliv na lidi mají dezinformační servery, a ty jsou většinou živeny z reklamy. Čili jak omezit reklamu na dezinformačních serverech. To je podle mě velká součást této konference, a já doufám, že právě tím, že jsou tady asociace reklamních a komunikačních agentur, tak se domluvíme na tom, že budeme na zákazníky působit právě v tom smyslu, aby nechtěli zadávání reklamy na dezinformačních serverech,“ pokračuje pan Drahoš, opět s vážným výrazem, „Již jsme se bavili s asociací komunikačních agentur, že začneme vydáním prohlášení. Prohlášení je samozřejmě pouze nějaký text nebo kus papíru, ale sondovali jsme situaci u některých zadavatelů reklamy, a ti jsou ochotni se bavit velmi o tom, že na těchto určitých serverech třeba reklamu zadávat nebudou. Mnohdy si totiž neuvědomí, že na těchto serverech inzerují. Začne to společnou proklamací, ale bude to pokračovat aktivitami, jak ze strany asociace komunikačních agentur a dalších, tak ze strany mnoha politiků v senátu a ve výboru pro vzdělávání.“ dodává.

I když boj proti dezinformacím bude neuvěřitelně dlouhý a možná nikdy úplně nevyhrajeme, máme šanci se pokusit o to, abychom neprohráli.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek