JE TO VÍCE NEŽ JEN MATURITNÍ PROJEKT

Jakub Kostka je vedoucí maturitního projektu CubeIt (jedná se o mobilní hru pro platformu Android). Na této hře pracuje 8 dalších žáku z třídy 4.D. Jakub je hlavním programátorem a zároveň vedoucím týmu. V tomto rozhovoru jsme probrali podrobnosti postupu vytváření tohoto projektu a jeho budoucí plány.

Čím se tento projekt zabývá?

„Prvotním cílem bylo samotná hra, která měla být následovníkem v tu dobu hraných mobilních her, kterým prostě něco chybělo, nehledě na jejich často pomalý vývoj. Projekt se však již stal něco více než jen hra. Konkrétně jde již i o webové prostředí, administrátorské prostředí, správu serveru a o běh samotného týmu, tedy přímé vystavení praktickému využití schopností a zvyk na kulturu práce v týmu, práce v obdobném prostředí již spíše připomíná podnik, nežli „jen“ školní projekt, či „jen“ mobilní hru.“

Jakub Kostka

Kdo ještě pracuje na tomto projektu?

„Na projektu dále pracují žáci: Jan Cigánek, Christian Belei, Oldřich Čihák, Maxmilian Fassinger, Tomáš Kermes, Daniel Šupšak, Marek Langer a David Bořík – všichni ze třídy 4.D.“

Jak se liší letošní postup od předchozího roku?

„V letošním roku jde více o vytvoření prostředí srovnatelné se začínajícím, či menším podnikem a zvýšení samostatnosti členů v týmu – tedy o zvyk na obdobnou kulturu. Tyto znalosti však školství nenabízí a ještě dlouho nebude, tudíž musíme improvizovat a pouštět se do výzev sami.“

Jaká část tohoto projektu je pro Vás nejtěžší?

„Těžké bylo skloubit dvě pracovní pozice (hlavního programátora a vedoucí týmu), vytváří to na mě určitý tlak tím, že by projekt beze mě nedokázal fungovat. Jako nejtěžší bych si vybral projektový management, jako programátor nemusím řešit tolik věcí, ale jako vedoucí jsem zodpovědný za celý projekt – je to pro mě přeci jen větší novinka.“

Hledáte beta testery pro tuto hru?

„Aktuálně ne, v týmu jsou už 2, které je stále třeba učit a trénovat, tudíž bychom nebyli schopní se věnovat více členům na této pozici a zároveň není ještě tolik co testovat.“

Chcete tuto hru vyvíjet i v budoucnosti – mimo maturitní projekt?

„CubeIt je stále vyvíjející se projekt – v plánu máme mnohem více věcí, než je obsaženo v analýze projektu. Bude tedy potřeba aplikaci do určité míry dokončit, nicméně chtěl bych být podnikatelem a podnikatel by měl vycítit, kdy projekt není schopen produkovat dostatečné finance, aby se práce vyplatila. V takovém případě bychom přešli na něco odlišného. Napadá mě založit firmu, která by se zaměřovala na vytváření vlastních produktů, či na základě kontaktů a spolupráce s jinými podniky. Shrnul bych to tedy tím, že aktuálně máme za cíl dokončit úkoly, které jsme si stanovili na začátku roku – a na základě výsledků se rozhodneme, zda budeme chtít hru vyvíjet dál.“

Narazili jste během projektu na nějaký problémy? Pokud ano, jak jste ho vyřešili?

„Velkým problémem je komunikace a pracovní morálka týmu, jelikož žádný z členů není zvyklý na práci v týmu, a ještě neměli možnost pracovat v tomto oboru. Můžu však říct, že se úspěšně naučili a je vidět pozitivní vývoj. Dalším problémem je prokrastinace a nastavení priorit členů – avšak na druhé straně nemohu očekávat, že tento projekt bude jejich 1. prioritou, protože všichni zároveň studujeme a někdo má ještě více povinností. Bohužel se občas vyskytuje problém i v případech, kdy člen nemá jiné povinnosti, to však už záleží na individuální pracovní morálce a cílevědomosti dané osoby.“

Jak se změnily Vaše priority z 3. ročníku?

„Ve 3. ročníku jsem si ještě nebyl jistý tím, co chci dělat, vlastně jsem to ani nemohl vědět, protože se moje nejzásadnější schopnosti a znalosti v té době teprve vyvíjeli. V letošním roku jsem se rozhodl, co chci a co budu dělat. Opustil jsem firmu, ve které jsem pracoval jako programátor, ve které měl jsem již relativně jistou budoucnost, nicméně jsem se rozhodl pro jiné cíle. To samé platí pro školu, kterou sice dokončit samozřejmě chci, nepovede-li se to, nebudu tak zničený, protože mám odhodlání a jistotu v hlavě, to má dle mého mnohem větší hodnotu než diplom, či pracovní zkušenost v životopise.“

Kdy bude aplikace dostupná pro veřejnost?

„Součástí posledního výstupu v je publikace na Google Play pod štítkem „Beta“, aplikace je momentálně dostupná pouze pro platformu Android, nicméně plánujeme naprogramovat v budoucnosti verzi pro iOS.“

Maxmilian Fassinger, 4.D

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek