SCHOLA PRAGENSIS 2019

JAKUB MIROŠNÍK
SCHOLA PRAGENSIS

          SCHOLA PRAGENSIS je jedna z nejdůležitějších akcí v Praze v oblasti školství a vzdělávání. Účast na této akci Vám může pomoci v rozhodování, kterou školu chcete navštěvovat a kam dále směřovat.

         Tato akce se konala ve dnech 28. až 30. 11 v Kongresovém Centru Praha. Prezentovaly se zde různé školy – školy s učebními obory, odborné školy a gymnázia. V minulosti tato akce ale byla pouze jakousi prezentací jednotlivých škol.

           „Samotný veletrh vzdělávání Schola Pragensis vnikl v roce 1996, kdy Praha a ministerstvo školství chtělo prezentovat školy na území hlavního města, proto se tato akce nazývá Schola Pragensis. Vývojem let se ukázalo, že veletrh jako takový má větší přesah, než jenom ukazovat nějaké segmenty školství, ale také nabízet nějakou vzdělávací nabídku. Proto se již řadu let zde objevuje vzdělávací nabídka nejen na střední školy, ale i pro vyšší odborné školy, a je určena také pro další vzdělávání dospělých občanů, kteří se na území města nacházejí, takže kdo má zájem, tak si tady může najít nějakou vzdělávací nabídku,“ říká koordinátor příprav 24. ročníku Schola Pragensis, Mgr. Pavel Dvořák s lehkým úsměvem na tváři, „Dříve tato akce měla jiný charakter, a to opravdu pouze ten prezentační. V tuto chvíli je to taková nabídková, veletržní část, kdy jsou zde opravdu vidět jednotlivé stánky, které obsahují informace o jednotlivých školách, ale ta prezentační část pořád ještě úplně nezanikla.“ dodává.

           Tuto akci organizuje hlavní město Praha bez pomoci produkční agentury, zařizují ji úředníci magistrátu, avšak samotná výstava je samozřejmě hodně postavena na aktivní účasti škol. Vzhledem k velikosti akce a počtu zúčastněných se občas objeví pár problémů.

           „Je velice důležité mít dobrou komunikaci mezi školami a mezi poskytovateli služeb, které jsou zde potřeba zařídit, například prostory pro školy a pro dodavatele. Takže opravdu nejdůležitější je zvládnout tu komunikační část, aby se všichni domluvili na tom, co zde má opravdu proběhnout, takže ta komunikace je tím nejčastějším problémem.“ dodává pan Dvořák, stále usmívající se.

Lokalita účastnících se škol

            I přesto, že se tato akce koná v Praze a jsou zde školy hlavně z okresu hlavního města, návštěvnost celé akce je překvapivě vysoká. Celkem tuto akci navštívilo během tří dní konání více než 30 000 lidí.

            „Prezentovat se mohou školy, které jsou primárně na území hlavního města Prahy, ale máme zde také speciální hosty veletrhu, jedinečné školy, které se nacházejí na území České republiky, a dokonce také jednu zahraniční školu, která se nachází na území Spolkové republiky Německo. Jinak samozřejmě všechny školy, které se nacházejí na území hl. města Prahy, mohou zažádat o prostor, a my se snažíme všem vyhovět, aby nějakým způsobem mohli prezentovat svoji činnost,“ doplňuje, „Každým rokem návštěvnost roste, takže lidí sem chodí docela dost, první den nás dokonce navštívilo hned deset tisíc lidí, a poslední den akce jsme dokonce prodloužili o hodinu, aby si návštěvníci stihli všechno projít. Výstavní prostory jsou co se velikosti týče již téměř nedostačující.“ dokončuje se smíchem.

            Tato akce je opravdu jedna z největších a nejdůležitějších akcí, co se týče školství. Každým rokem můžeme vidět určité změny, nejenom v růstu návštěvnosti, ale také v prezentaci a prestiži.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek