ZPRÁVY Z PRESLOVKY

Stručné zprávy vytvořeny na základě ředitelem vytvářených Informací pro studenty, které vycházejí z porad vedení školy a jsou studentům poskytovány každý týden.

Redakce

Úspěch studentů Smíchovské SPŠ na Hackathonu pořádaném firmou Seznam

            Studenti Smíchovské SPŠ se umístili na druhém místě na Seznamem pořádaném hackathon,  který se konak v pátek 15. a sobotu 16. listopadu 2019. Během dvaceti čtyř hodinového maratónu stihli studenti vytvořit aplikaci „Zábava“, která používá Seznam data k získání možných aktivit v okolí, které jsou kategorizovány do typů zábav, od motokár až po koncerty.

            Úspěšný tým soutěžil ve složení Roman Kuchařík, Filip Macháček, Martin Mosinger a Milan Radojič, všichni jsou třeťáci z oboru Kybernetická bezpečnost.

Mediální dům Preslova natáčel na Schole Pragensis

Od čtvrtka 28. listopadu do soboty 30. listopadu 2019 probíhala výstava pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha. Na akci působil zpravodajský tým Mediálního domu Preslova, který tvořili studenti prvního ročníku Martin Kimla, Jakub Kaván, Filip Brož a Samuel Mráz. Ti natáčeli reportáž z akce a pořídili rozhovory s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem, předsedkyní Výboru Prahy pro vzdělávání Marianou Čapkovou, ředitelkou odboru školství Lenkou Němcovou a hlavním organizátorem Schola Pragensis Pavlem Dvořákem.

Další Informace o možné spolupráci s universitou v holandské Bredě

            Student třetího ročníku Jiří Vojtěch je ředitelem Smíchovské SPŠ Radko Sáblíkem pověřený jednáním o spolupráci s universitou v holandské  Bredě, která se zabývá vývojem počítačových her a je hodnocena v tomto oboru jako čtvrtá na světě.

            „Včera mi napsal pan Hancock, rektor z university v Bredě. Píše, že připravují mezinárodní schůzi středních škol, kde by se individuálně probraly možnosti spolupráce. Naše škola dostane pozvání,“ řekl k tomu Jiří Vojtěch. 

Prohlídky a kursy pro evropské učitele, vznikla pracovní skupina SSPS ITEC

            Absolvent Smíchovské SPŠ Jakub Jarolímek vytvořil pracovní skupinu SSPS ITEC, která připravuje aktivity pro evropské učitele spojené se Smíchovskou SPŠ. Jde o spolupráci s agenturou ITC Internacional, která zajišťuje stáže a školení evropských učitelů.

            Obsahem této kooperace jsou především prohlídky Smíchovské SPŠ a odborné kursy, které jsou ve vzájemné spolupráci organizovány. Jde o aktivity spojené s programem Erasmus+.

            „Jsme unikátní střední škola svého typu v Evropě. Máme možnosti, jaké jiné ne a drží se nás mladá a kreativní energie. A tak se lidé z celé Evropy jezdí dívat, jak se u nás učí IT a jak jsou naši studenti zapojení do fungování školy. Na Prohlídkách, které SSPS ITEC dělá v odpoledních hodinách po skončení výuky, jsme schopni učitelům vrátit často ztlumené nadšení pro učení a studenty motivovat k zapojení se do aktivit na jejich školách,“říká k tomu Jakub Jarolímek.  

Zatím proběhl IT kurs o letních prázdninách, v říjnu a prosince se uskutečnily dva Science, technology, engineering and mathematic (STEM) kursy, další IT kurs je naplánován na jaro roku 2020. Druhou aktivitou jsou prohlídky Smíchovské SPŠ, které zajišťuje Jakub Jarolímek pro skupiny evropských učitelů, obvykle v počtu od čtyř do patnácti pedagogů. Ty se konají ve středečních odpoledních a ve školním roce 2019/2020 se již uskutečnilo 16 takových prohlídek.

„Těší nás, že týden co týden se setkáváme s nadšenými tvářemi učitelů, žasnoucími nad aktivitami našich studentů a nad naší vybaveností i přes to, že jsme veřejná škola,“dodává Jakub Jarolímek.

Účast zástupců Smíchovské SPŠ na konferenci o dezinformacích v Senátu Parlamentu ČR

V pondělí 2. prosince 2019 se v Jednacím sále Valdštejnského paláce uskutečnila konference „Pozor! Dezinformace! Nekrmit!“, kterou pořádal senátor Jiří Drahoš, předseda Výboru pro vzdělání Senátu Parlamentu ČR. Za Smíchovskou SPŠ se konference zúčastnil ředitel Radko Sáblík, zpravodajský tým Mediálního domu Preslova, který tvořili druhák Jakub Mirošník a prváci Filip Brož a Martin Kimla, a skupina studentů prvního ročníku z oboru Kybernetická bezpečnost.

Během konference se zapojil ředitel Smíchovské SPŠ do diskuse a jeho vystoupení bylo přijímáno kladně, odvolával se na něj a na Strategii 2030+ i senátor Jiří Drahoš. Zpravodajský tým Mediálního domu Preslova natočil záběry pro reportáž a dále uskutečnil rozhovory se senátorem Jiřím Drahošem, ředitelem společnosti Semantic Visions Františkem Vrábelem a výkonným ředitelem Asociace komunikačních agentur Markem Hlavicou.

„Máte báječné studenty. Výborně jsme si popovídali. A ráda bych v rozhovoru s nimi pokračovala, snad k tomu najdeme později další příležitost,“ konstatovala Adéla Klečková, analytička projektu Společně pro Česko, což je aktivita senátora Jiřího Drahoše.  

Kurz STEM pro evropské učitele na Smíchovské SPŠ

Od pondělí 2. prosince do pátku 6. prosince 2019 probíhal ve Smíchovské SPŠ kurs STEM – Science, technology, engineering and mathematic. Šlo o školení pro 24 evropských učitelů, jehož obsah zajistila vyučující fyziky Věra Krajčová, akci za Smíchovskou SPŠ koordinoval absolvent Jakub Jarolímek. Jako další lektoři působili absolvent Smíchovské SPŠ Petr Gangur a studenti čtvrtého ročníku Tomáš Vlček, Jan Halbych, David Rollo, Patrik Tsidina a Kryštof Toman. Komunikačním jazykem byla pochopitelně angličtina. 

Jednání o spolupráci s novým ředitelem Středočeského inovačního centra

V úterý 3. prosince 2019 proběhlo jednání s Markem Špokem, novým ředitelem Středočeského inovačního centra. Za Smíchovskou SPŠ se jednání zúčastnili ředitel Radko Sáblík a učitelé absolventi Jan Tesař a Adam Přibyl. Během prohlídky školy se do komunikace zapojili absolventi Petr Štěpánek a Filip Tichý ve Studentské laboratoři, a ve Studiu 301 i student třetího ročníku Jiří Vojtěch. Host byl z aktivit a prohlídky školy nadšený a projevil zájem o spolupráci. O její konkrétní podobě proběhnou další jednání.

První Den otevřených dveří na Smíchovské SPŠ

            Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnil první Den otevřených dveří na Smíchovské SPŠ. Akci koordinoval Michal Kalista, vedoucí PR oddělení školy. Den otevřených dveří navštívilo 281 potenciálních zájemců o studium, většinou v doprovodu jednoho až dvou příbuzných.

Jednání se zástupci MŠMT o pilotním ověřování oboru Kybernetická bezpečnost

V pátek 6. prosince 2019 se uskutečnilo jednání o pilotním ověřování nového oboru Kybernetická bezpečnost. Na žádost ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka se schůzka uskutečnila ve škole, nejprve v ředitelně a poté v Kybernetickém polygonu. Za MŠMT se jednání zúčastnili náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl a vedoucí odborného vzdělávání Marta Stará. Za Smíchovskou SPŠ byl na začátku jednání přítomen ředitel, po celou dobu učitelé absolventi David Sýkora a Nathan Němec. Ti také pracovníkům MŠMT v Kybernetickém polygonu představili některé své scénáře, na nichž se studenti učí čelit hackerským útokům. Došlo k dohodě na užší a oboustranně prospěšné spolupráci. 

Úspěch studentů Smíchovské SPŠ na Hackathon Škoda Auto

            Tým Smíchovské SPŠ se zúčastnil Hackathonu Škoda Auto, který se konal v Holešovicích v pátek a sobotu 6. a 7. prosince 2019. Šlo o prestižní Hackathon, kterého se zúčastnilo pouze pět týmů z předem vybraných škol. Ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík byl organizátory osloven na základě jimi získaného doporučení, kdy jim bylo řečeno, že na Smíchovskou SPŠ chodí výborní a kreativní studenti.

Tým Smíchovské SPŠ vedl čtvrťák Robin Bezák a spolu s ním se zúčastnili akce čtyři studenti druhého ročníku oboru Kybernetická bezpečnost Lukáš Rejnek, Richard Klapáč, Štěpán Šebek a Ondřej Foltýn. Další čtyři týmy byly složeny z vysokoškolských studentů z Liberce, Prahy a Mladé Boleslavi, v jejich řadách soutěžili zahraniční vysokoškoláci z Nigérie, Indie a Ruska.

Přesné pořadí se nevyhlašovalo, tři týmy obdržely od organizátorů 10. 000,- EURO na realizaci jimi představeného řešení, dva týmy pak 5. 000,- EURO.

„V kuloárech byla naše práce označována některými hodnotiteli za druhou nejlepší, možná i zcela nejlepší,“ pochlubil se Robin Bezák.  

Tým Smíchovské SPŠ tak obdržel částku 10. 000,- EURO. Ta bude studentům organizátory vyplacena jako motivace do jejich další práce, do tří měsíců mají rozpracovat své navržené řešení a poté ho zástupcům Škody Auto prezentovat.

            „Měli jsme účastníky z Vysoké školy ekonomické, Technické university Liberec, Českého vysokého učení technického a Vysoké školy Škoda Auto. Tým Smíchovské SPŠ byl nejmladší a nejpočetnější. Kluci udělali velice dobrý dojem! Těšíme se na další spolupráci,“sdělil k tomu Roman Šiser, manažer AŠ Mladá Boleslav. 

Exkurse pro studenty Smíchovské SPŠ v Auto Škoda Mladá Boleslav

Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnila exkurse pro studenty Smíchovské SPŠ v Auto Škoda Mladá Boleslav, kterou organizovala Rada rodičů.

„Studenti měli možnost na vlastní oči vidět výrobní linky, testovací simulátory a také historické vozy značky Škoda. Došlo i na návštěvu robotických pracovišť, kam se běžně nelze dostat. Celou akci pořádala Rada rodičů společně se Studentskou radou za pomoci kantorů paní Souchové a paní Čechové. Rád bych osobně poděkoval studentovi Jakubu Lhotovi, který se postaral o naplnění kapacity a koordinaci účastníků. Studenti hodnotili akci velmi kladně,“ konstatoval druhák Ondřej Hlaváč, předseda Studentské rady.     

Návštěva úředníků ministerstva a ředitelů z Jižní Koreje na Smíchovské SPŠ

Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnila návštěva 24 hostů z Jižní Koreje, šlo o úředníky z Ministerstva školství a šest ředitelů středních škol. Za Smíchovskou SPŠ je přivítal ředitel Radko Sáblík a vše koordinoval absolvent Jakub Jarolímek, který hosty také provedl po škole. Na konci jejich návštěvy byl ředitel Smíchovské SPŠ znovu pozván a odpovídal na položené dotazy. Při loučení zvedali hosté palec nahoru a ředitelé z řad hostů předali své vizitky a projevili zájem o spolupráci. O té s nimi bude jednat přes internet Jakub Jarolímek. 

Účast studentů Smíchovské SPŠ na Start Up Start Now

Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnil na Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRK) při ČVUT festival „Start Up Start Now“. Stánek Smíchovské SPŠ s ukázkou virtuální reality zajistili studenti druhého ročníku Mariia Graboviuk, Jan Alexandr Motyčka, Martin Slovák a Petr Sáblík.  

Své vyjádření k akci poskytla Mariia Graboviuk: „Akce byla připravena studenty Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT pro všechny nadšence startupů. Na akci mohli návštěvníci spatřit přednášející jako jsou Startup Grind, Happyend nebo InQbay. Byla tam i možnost se zúčastnit interaktivních workshopů, mezi které patřil i stánek s virtuální realitou zastoupený naší školou.“

Jednání o spolupráci na projektu Prahy 5 s názvem „S nadhledem na síti“

V pátek 6. prosince 2019 se uskutečnilo na Smíchovské SPŠ jednání o projektu „S nadhledem na síti“. Za realizátory projektu se dostavila pracovnice úřadu Prahy 5 Michaela Žalská a Jiří Průša, projektový koordinátor ze spolupracující organizace CZ.NIC. Za Smíchovskou SPŠ se jednání zúčastnil ředitel Radko Sáblík, učitelé absolventi Tomáš Berka a Michal Kalista a studenti prvního ročníku Oliver Novák a Daniel Volf. Průběžně se do jednání zapojili další prváci Martin Kimla, Jakub Kaván, Samuel Mráz a Filip Brož z Mediálního domu Preslova, kteří předvedli své výstupy při zpracování videí.

Radnice Prahy 5 má zájem, aby se studenti Smíchovské SPŠ zapojili do jejich projektu, kromě besed se žáky mají připravit i videa s tématikou bezpečného chování na internetu. Manažer projektu konstatoval, že je mile překvapený úrovní výstupů studentů z Mediálního domu Preslova a také vybavením, které mohou používat.

Na závěr schůzky byla pro hosty uskutečněna prohlídka školy, při níž oceňovali jak její vybavení, tak možnosti studentů realizovat své nápady.

Úspěch studentů Smíchovské SPŠ v 1. kole Středoškolské soutěže v kybernetice

V pondělí 9. prosince 2019 předal viceprezident organizace AFCEA a předseda Soutěžního výboru Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek diplom za její první kolo studentovi třetího ročníku Filipu Macháčkovi, který se v Praze umístil na druhém místě. Pořadí se uvádělo v prvním kole pouze po krajích, nikoli celostátně, do druhého kola postoupili studenti, kteří dosáhli minimálně 24 bodů z 60 možných.

V první desítce v Praze má Smíchovská SPŠ hned pět studentů, jmenovitě se v ní umístil třeťák Filip Macháček a druháci Šimon Škvára, Richard Klapáč, Jan Hanzal a Viktor Harant. Dalších šest studentů Smíchovské SPŠ je v druhé desítce, tedy mezi prvními dvaceti studenty v Praze je jich jedenáct ze Smíchovské SPŠ. Do druhého kola postoupilo ze Smíchovské SPŠ celkem 68 studentů prvních až třetích ročníků, všichni ze tříd oboru Kybernetická bezpečnost.

Zástupci Smíchovské SPŠ na akci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

V pondělí 9. prosince 2019 se uskutečnila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konference ke světovému dni boje proti genocidám. Za Smíchovskou SPŠ se akce zúčastnil ředitel Radko Sáblík jako panelista, zpravodajský tým Mediálního domu Preslova a celá třída 1.A.

Konferenci zahájil místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Ten byl také přítomen první části programu, ve kterém proběhla debata, ve které byli panelisty Pavla Gomba, ředitelka UNICEF v ČR, Šimon Krbec, ředitel Centra studií genocid Terezín, Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ a Zdeněk Zbořil, historik.

Ve druhé části konference došlo k představení života a díla spisovatele Karla Hansy, a především knížky „Hrůzy východu“, která se týká genocidy Arménu během první světové války, k čemuž promluvil i velvyslanec Arménie v ČR Ashot Hovakimian.

Zpravodajský tým Mediálního domu Preslova tvořený studenty prvního ročníku Martinem Kimlou, Jakubem Kavánem, Filipem Brožem a Samuelem Mrázem natáčel z akce reportáž a uskutečnil rozhovory s arménským velvyslancem, ředitelkou UNICEF v ČR a ředitelem Centra pro studium genocid Terezín. 

Zástupci Smíchovské SPŠ na vánoční setkání ICT Unie

V úterý 10. prosince 2019 se v restauraci Altány Kampa uskutečnilo vánoční setkání členů ICT Unie. Za Smíchovskou SPŠ se ho zúčastnil ředitel Radko Sáblík a učitel absolvent Jan Vrkota.

President ICT Unie Zdeněk Zajíček připomněl úspěchy této organizace, kterým byla především příprava a prosazení zákona o Právu na digitální službu, který získal podporu všech politických stran a který změní do pěti let významně státní správu ČR.

V rámci setkání jednal ředitel Smíchovské SPŠ o spolupráci s presidentem ICT Unie Zdeňkem Zajíčkem, s viceprezidentskou Hospodářské komory Irenou Baroňovou Palkovou, s presidentem Českého institutu manažerů v informační bezpečnosti Alešem Špidlou a předsedou správní rady ČVUT Janem Fibigerem.

Účast zástupců Smíchovské SPŠ na konferenci World Young Forum 2019 v Egyptě, studenti reprezentovali i Českou republiku

Ve středu 11. prosince 2019 odcestovali do zahraničí a ve středu 18. prosince 2019 se vrátili zpět do České republiky studenti čtvrtého ročníku Adam Skokan a Miroslav Jára. Oba se zúčastnili v městě Sharm El v Egyptě celosvětové konference „World Young Forum 2019“. Byli tam jako zástupci Smíchovské SPŠ a České republiky.

„Byli jsme jedinými dvěma občany České republiky mezi osmi tisíci delegáty z celého světa,“ konstatoval Adam Skokan, „Akci považuji za skvělou příležitost poznat další lidi, další kultury. Setkali jsme se ale nejen se svými vrstevníky, ale pozdravit nás přišli i mnozí státníci, například egyptský prezident nebo korunní princ ze Saudské Arabie,“ dodal.  

Ocenění učitelky fyziky Věry Krajčové na akci České fyzikální společnosti

V pátek 13. prosince 2019 se uskutečnila soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky a matematiky veřejnosti, na které Smíchovskou SPŠ zastupovala vyučující fyziky Věra Krajčová s mezigeneračním vzděláváním pro seniory.

„Jednalo se o Soutěžní přehlídku významných činů ve zpřístupňování fyziky a matematiky veřejnosti, kterou organizovala Česká fyzikální společnost, což je sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Na akci jsem vystoupila s příspěvkem o Smíchovské průmyslovce třetího věku, který zaujal svojí mezigenerační náplní. Na konci jsem dostala Ocenění za trvalou významnou činnost v popularizaci fyziky za aktivity Smíchovské průmyslovky. Prý je to významné ocenění. Mám radost,“ uvedla Věra Krajčová.   

Účast týmu Smíchovské SPŠ ve finále Robosoutěže na FEL ČVUT

V pátek 13. prosince 2019 se uskutečnilo finále Robosoutěže na FEL ČVUT. Za Smíchovskou SPŠ se do finále probojoval tým studentů třetího ročníku ve složení Tomáš Kučera, Kryštof Řezáč a Petr Jiříček, který nakonec skončil na 9. místě z 36 zúčastněných týmů.

Zasedání Středoškolského parlamentu Prahy

V pondělí 16. prosince 2019 se v budově Nové radnice Magistrátu HMP uskutečnilo zasedání Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Za Smíchovskou SPŠ se ho zúčastnil student prvního ročníku Jakub Lhota, který přidal i své vyjádření: „Hlavní téma Středoškolského parlamentu bylo propojení a spolupráce školních rad. Výsledkem cca dvouhodinového jednání byla předběžná dohoda a vznik „synchronizovaného kalendáře“, který by měl dát možnost všem pražským studentům středních škol, aby si pohodlně zjistili, jaké semináře či přednášky pořádají školy v jejich okolí a mohli se jich zúčastnit. Školám tento „synchronizovaný kalendář“ dá možnost doplnit prázdná místa na dobrovolných seminářích či přednáškách.“

Účast zástupců Smíchovské SPŠ na akci v kině Světozor

V úterý 17. prosince 2019 se uskutečnila filmová produkce v kině Světozor „Narozeni 1918, viděno šesti“. Šlo o prezentaci unikátního dokumentárního cyklu o podobách stoletých životů pohledem šesti filmových režisérů, konkrétně dokumenty natočili Eva Tomanová, Karel Smyczek, Ludvík Klega, Pavel Dragoun, Pavel Chalupa a Radim Filipec.

Na pozvání režiséra a autora celého projektu Pavla Chalupy se akce zúčastnili zástupci Smíchovské SPŠ, konkrétně ředitel Radko Sáblík a zpravodajský tým Mediálního domu Preslova, který tvořili studenti třetího ročníku Daniel Fric a Kamila Sedláčková, druhák Jakub Mirošník a prvák Martin Kimla. Studenti pořizovali záběry a fotografie z akce a na rautu v baru Lucerna uskutečnili rozhovory s režisérem Pavlem Chalupou a producentem Janem Kynčlem. Pavel Chalupa projevil zájem o další a dlouhodobou spolupráci s Mediálním domem Preslova.

Přednáška Cashflow na Smíchovské SPŠ

Ve středu 18. prosince 2019 se uskutečnila přednáška Cashflow, kterou organizoval student prvního ročníku Jakub Lhota, který k tomu poskytl své vyjádření: „Přednáška byla velice zajímavá, inspirující a inovativní, co se finančního sektoru týče. Myslím si, že každý student naší školy, který kdy o podnikání uvažoval, by měl alespoň jednu přednášku navštívit. V přednášce byly zejména informace z knih Roberta Kiyosakiho a dalších podobných autorů.“

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek