DISKUSE O STRATEGII, KTERÁ ZMĚNÍ BUDOUCNOST ŠKOLSTVÍ

Strategie vzdělávací politiky je jedno z nejzajímavějších letošních témat, hlavně kvůli tomu, že se tato strategie týká školství, a tedy i nás, studentů

Jakub Mirošník, student

Dne 7.11.2019 jsme měli možnost se účastnit a pořídit záznamy této diskuze. Hlavní cíle celé strategie jsou zaměřeny na to, co si žáci a studenti odnášejí z procesu vzdělání a jak podporovat a rozvíjet schopnost učit se. V rámci této diskuse byla příprava Strategie 2030+, kde byly jasné kroky a odpovědnosti.

„Cílem EDU 2030+ neboli strategie pro vzdělávání v České republice roku 2030+, je nastavit takovou koncepci, která bude vychovávat pro 21. století,“ říká jeden z členů elitního týmu a ředitel smíchovské průmyslovky Radko Sáblík, „Předpokládám, že v tuto chvíli ještě dva další měsíce poběží veřejná diskuse, takže budeme ještě zapracovávat případné připomínky do našeho dokumentu, a budeme spolupracovat s ministerstvem školství, které bude připravovat implementaci.“ dodává s vážností.

Jedním z nejzajímavějších cílů celé strategie je naučit se studenty učit, a využívat ve výuce moderní technologie. Nastává čas na to, abychom přizpůsobili dnešní době naši výuku.

„Mezi cíle strategie patří aktualizace obsahu vzdělávání, aby odpovídal 21. století, a aby žáky učil žáky něco, co uplatní za dvacet let,“ povídá další z členů elitního týmu, Daniel Prokop, a má v tomto ohledu pravdu. „Další z nich je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, což je velký problém v České republice. Řada škol v různých regionech zaostává a váš úspěch závisí na tom, do jaké rodiny, a v jakém regionu se narodíte.“ doplňuje.

Na přípravu celé strategie samozřejmě potřebují členové elitního týmu mnoho zdrojů informací. Některé z nich byly obecně známé, a některé si museli dohledat sami.

„Zdroje dat pro naše statistiky je celá řada,“ říká s úsměvem prof. Arnošt Veselý, „Existuje celá řada témat a pro každý jsme měli různé zdroje dat. Vycházeli jsme z obecně známých zdrojů a v některých příkladech jsme si věci dohledávali sami, nebo jsme si nechali zpracovat dokladové studie, například od České školní inspekce, a dalších.“ dopověděl vedoucí elitní skupiny s tónem plný odpovědnosti.

Do samotného projektu se zapojila spousta lidí. Posílali například své vlastní dokumenty, a sdíleli své informace o zdrojích statistik a témat celé strategie.

„Do projektu se zapojili… mohu říct stovky lidí. Já jsem se s nimi setkal na konferencích a na workshopech, a všichni kteří měli zájem, posílali své vlastní dokumenty, a když jsem si je vytiskl, tak to byl 24 centimetrů vysoký sloupec dokumentů, které jsem prostudoval, a které jsme se snažili poté případně zapracovat,“ povídá Radko Sáblík se smíchem, „Samozřejmě to ne vždycky šlo. Některé skupiny měli své vlastní zájmy, které preferovaly, ale snažili jsme se to obecné do toho dokumentu zařadit.“ dopovídá s hlasem, ve kterém je poznat určitá hrdost.

Tato strategie se také týká učitelů, a nastiňuje, co se bude muset v tomto ohledu také změnit, či upravit.

„Učitel by hlavně měl vytvářet jisté důvěrné prostředí, aby nepřišel žákovi jako nepřítel, někdo, kdo žákovi ukáže, že to vzdělání má smysl. Také by měl reagovat na specifika žáků a rozvíjet jejich potenciál. Měl by ale hlavně posilovat tu chuť se dále vzdělávat, a také by se učitel sám měl vzdělávat, aby neustrnul ve svých znalostech.“ dořekl Daniel Prokop, se kterým v tomto ohledu souhlasíme.

Strategie EDU 2030+ je zcela jednoznačně jedna z nejdůležitějších věcí, co se týká dnešního školství. Bude to záviset na snahách jak elitního týmu, tak i těch, kteří se do této strategie zapojili. Každopádně EDU 2030+ změní tak či onak školství, jak ho prozatím známe.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek