PRŮMYSLOVKA Z DVORA KRÁLOVÉ, KTERÁ JE V MNOHA OHLEDECH UNIKÁTNÍ

Střední škola informatiky a služeb, známá jako SŠIS, není unikátní jenom proto, kolik budov celkově vlastní, ale také tím, kolik oborů vyučuje.

Měli jsme možnost mimo jiné navštívit zatím nezveřejněnou expozici textilního tisku, která je v jedné z budov školy, přesně tedy ve škole, která se týká oboru informačních technologií. Předtím se totiž zde vyučoval obor, který se týkal textilu. Tato expozice je pobočkou městského muzea na Dvoře Králové nad Labem.

„Dvůr Králové nad Labem bylo místem, kde byl textilní průmysl na vysoké úrovni,“ říká jeden ze spoluzakladatelů Josef Jiránek, „Tyto exponáty jsou pouze malou částí muzea. Sbírky se mezitím přesunovaly třikrát, a mezitím se hodně rozrostly,“ dodává s očividnou hrdostí

Tato škola má dobré vybavení až pro osm oborů, a dokonce spolupracuje s Fakultou chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„Škola má aktuálně 530 studentů, sdružuje několik oborů v několik budovách, takže máme klasické průmyslové obory jako informační technologie a aplikovaná chemie, a pak máme službové obory, což je cestovní ruch, bezpečnostně právní činnost, a potom máme obory v osobních službách. Navíc máme vlastní školní jídelnu a vlastní domov mládeže, takže sice škola má dvanáct budov, ale areály jsou u sebe, takže logistika je bezproblémová,“ vysvětluje ředitel školy Mgr. Petr Vojtěch, s úsměvem, který říká, že je opravdu na toto hrdý, „Co se týče spolupráce s fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, tak se jedná o spolupráci v oboru, který je poněkud složitý. Chemie nepatří k oblíbeným předmětům, jak pro žáky na základních, tak i středních školách, a samozřejmě nemůžeme zakrývat, že by ten obor nebyl jednoduchý.

Tím, že máme kvalifikované učitele a skvěle vybavené laboratoře, tak se opravdu ta chemie učí hodně na úrovni,“ pokračuje ředitel SŠIS, nyní s viditelnou vážností, „My jsme velmi rádi, že tato univerzita s námi to spolupráci rozšířila, dostali jsme status fakultní školy, díky tomuto naši studenti mohou jezdit na exkurzi, a zase pracovníci univerzity jezdí k nám a pomáhají nám třeba při akcích, což je věc, která je velmi zajímavá.“ doplňuje.

Nyní plánuje tato škola spolupracovat se Smíchovskou SPŠ ohledně pilotního oboru kybernetická bezpečnost, a také plánuje spolupracovat na společných projektech.

„Chci říct úvodem, že jsme velice rádi, že máme tuto možnost s vaším panem ředitelem mluvit, a s vaší školou spolupracovat. Myslím si, že na spoustu otázek ohledně školství, a na školství obecně velmi podobný pohled, a pan ředitel je velmi inspirující osobnost,“ sděluje s výrazem, na kterém je vidět, že se jeho slovům dá věřit, „Velmi bych si přál, aby tak jak se zapojujete vy, jakožto studenti vaší školy, zapojovali i naši studenti. Jsme připraveni a vděčni za možnost spolupráce ve všech možných oblastech, a dovolím si říci, že v tomto je vaše škola příkladem v republikovém měřítku. Myslím si, že tím rozhodujícím, co je v našem školstvím potřeba, je opravdu komunikovat a spolupracovat, sdílet si zkušenosti, a pokud dáme hlavy dohromady, tak určitě dojdeme k zajímavým výsledkům, a to hlavní co bych chtěl je opravdu to zapojení studentů, a to bychom se od vás také rádi naučili.“ dodává s úsměvem ředitel SŠIS.

Opět můžeme přivítat další školu v rámci vzájemné spolupráce se Smíchovskou SPŠ, jako jeden z příkladů pro další prozatím nezapojené školy. Stojí za to spolupracovat s ostatními školami a dnešní generace studentů má zájem se zapojovat se do různých aktivit a akcí.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek