KURZ PLNÝ ZÁBAVY

Začátkem školního roku se opět konal třídenní seznamovací kurz prvních ročníků, který byl plný aktivit, ukázek projektů a seminářů, kterých je možné se na naší škole účastnit.

Od brzkých ranních hodin se studenti prvního ročníku scházeli na autobusovém nádraží Na Knížecí, jelikož byl plánovaný odjezd na sedm hodin, aby se stihlo co nejvíce aktivit. Někteří studenti sotva naložili kufr do autobusů únavou a šli pokračovat ve spánku během cesty. Postupně jsme se brodili mlhou, a nakonec jsme dorazili do Rekreačního areálu Blaník, kde na nás začalo vykukovat sluníčko.

Studenti byli rozděleni podle svých tříd do jednotlivých domků v areálu a následně začaly první společné aktivity. Na nedalekém fotbalovém hřišti se začali studenti učit rychlému rozhodování a kolektivní spolupráci, aby vyhrávali nad ostatními třídami. Prvním úkolem bylo vytvoření označení každé třídy, které bude vidět z ptačí perspektivy. Tento souboj se podařilo vyhrát třídě 1.L a tak pokračovali dalším úkolem, kdy se tento nápis měl pohybovat po louce aniž by ztratil svůj tvar. V dalším úkolu bylo vytvoření studenty vybraného zvířátka, které se také bude pohybovat a musí jej poznat jeho třídní učitel. Toto se nejrychleji podařilo třídě 1.C, která si vybrala rybu. Tím se uzavřelo dopoledne a na studenty zde čekal první oběd.

Během odpoledních hodin jsme pro studenty vytvořili pět stanovišť, která obcházeli zhruba po 45 minutách a vystřídaly se tak na nich všechny třídy. Byly zde tři sportovní stanoviště, které připravili vyučující tělesné výchovy Pavel Šípek a Tomáš Goj. Studenti si tak mohli zahrát volejbal, fotbal nebo chodit po provaze – „Slack Line“, kde se mohli opět učit týmové spolupráci. Dalším stanovištěm byly ukázky projektů a prací, které zde studenti mohou dělat, a o kterých jim pověděl více ředitel školy Ing. Radko Sáblík. Posledním stanovištěm byla ukázka virtuální a rozšířené reality, kterou zde předváděl student Jiří Vojtěch a vysvětloval veškeré dotazy od studentů, kteří měli ohromný zájem, a tak mluvil téměř pět hodin v kuse.

Následujícího dne se studenti probouzeli za svítání a krásné vůně přírody z okolí, která je nabíjela energií do dalšího dne. Druhý den se již studenti znali lépe a bylo tak vidět, jak si vytváří mezi sebou to správné třídní pouto a přátelství. V průběhu dopoledne se opět hrály společenské hry v přírodě a mezi tím tým tělocvikářů s Adamem Přibylem šel vyznačit trasu na Malý Blaník a zpět, kde měli studenti s jejich třídními učiteli plnit různé úkoly, aby došli do cíle. Po obědě se studenti sešli na pomyslném náměstí mezi domky, kde byli ubytováni a dozvěděli se, jaké je čekají úkoly během cesty. Třídy se postupně dávaly na trasu s 15 minutovým rozestupem, ale i tak se některým rychlejším podařilo doběhnout třídu před nimi. Během plnění úkolů se zapojili všichni studenti, byla zde vidět opravdová spolupráce a sehranost týmů. „Je vidět, že jim to opravdu jde a nezastaví je žádný úkol. Jsem rád, že mám takovouto třídu,“ říká dojatě Jan Tesař. Stejně tak jsou rádi i ostatní třídní učitelé, že se jejich třídy daly ihned dohromady. Během cesty se pár třídám podařilo napojit na stezku, kterou zde připravila ZŠ z Mníšku pod Brdy a křížila naši trasu, takže některé třídy měly trasu o něco delší s více úkoly.

Po poslední večeři se studenti opět sešli na „náměstí“ a dozvěděli se večerní program a informace ohledně odjezdu. Na večer měli možnost studenti, kteří projevili zájem o nějakou spolupráci v různých projektech, které zde byly ukázany, debatovat s jejich zástupci. Našlo se zde pár nových zájemců o práci v mediálním domě, ale podstatně větší zájem byl o spolupráci se Studiem 301. „Takový zájem jsem opravdu nečekal. Bylo jich snad 60! Myslel jsem, že jen nechtějí jít sbírat dřevo na táborák, ale oni měli opravdu aktivní zájem“, říká Jiří Vojtěch. Zbytek studentů šel pro domluvené dřevo na připravované opékání. Zde panovala opět skvělá atmosféra, opékaly se špekáčky, chleba, někteří si nechali dovést pizzu a do toho nám zde hrála kytara.

Poslední ráno se již některým studentům těžko vstávalo, jelikož věděli, že jim končí letní prázdniny, které si protáhli seznamovacím kurzem. Dopoledne uteklo jako voda díky společným hrám a přišel čas na oběd. Po obědě si všichni dobalili své věci a akorát nám přijely autobusy, poslední rozloučení proběhlo třídními pokřiky a vyrazili jsme zpět do Prahy.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek