Je třeba obsah vzdělávání seškrtat na polovinu

Ředitel a studenti Smíchovské střední průmyslové školy se aktivně zapojili do Inovativního pedagogického fóra v Hradci Králové.
Obsah vzdělávání

Na šedesát ředitelů a učitelů Královehradeckého kraje, vedení odboru školství zdejšího regionu i náměstkyně hejtmana a radní pro školství Martina Berdychová naslouchají slovům ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka, který představuje stručně vytvářenou vizi českého školství pod názvem Strategii 2030+. Je členem osmičlenné expertní skupiny, kterou jmenoval ministr školství Robert Plaga. Radko Sáblík nemluví dlouho, chce dát co největší prostor pro diskusi. Ta se rozpoutá vzápětí a je velmi bouřlivá, zároveň ale i vstřícná.

„Je moc dobře, že jste v té pracovní skupině,“ tvrdí jeden z účastníků Inovativního pedagogického fóra, které se koná na krajském úřadě v Hradci Králové, „Jak jsem se díval, jste jediným z praxe, další jsou akademičtí pracovníci. Vy máte také jako jediný praktické zkušenosti s regionálním školstvím a navíc se zabýváte tím, co všechny nejvíc zajímá. Tedy obsahem vzdělávání, příjímacími zkouškami, maturitami, revizemi RVP,“ vyjmenovává oblasti, o kterých dnes bude řeč.

„Důležité je naučit studenty se učit, naučit je myslet,“ říká ředitel Smíchovské SPŠ, a pak své tvrzení rozvádí. Na závěr velmi zajímavé besedy zve přítomné na workshop, který připravila jeho škola a kde se bude řešit využití virtuální a rozšířené reality ve výuce.

Zatímco studenti Smíchovské SPŠ z Mediálního domu Preslova pořizují reportáž z akce a fotografie, jejich kolega ze čtvrtého ročníku Robin Bezák vede zmíněný workshop. Nemá s tím očividně problém, je zvyklý školit pedagogy, v létě přednášel v angličtině patnáctce evropských učitelů, kteří byli na Smíchovské SPŠ na stáži.

„Potěšil mě zájem účastníků workshopu,“ svěřuje se, „A nejen zájem o předváděné ukázky, ale i o další spolupráci. Například s jedním panem ředitelem z umělecké střední školy, kde se učí asi stovka studentů sochařinu, jsme se bavili přímo o možném společném projektu,“ neskrývá svou dobrou náladu.

Následuje dvouhodinová panelová diskuse, opět před plným sálem, kterou moderuje mladý učitel Daniel Pražák. Kromě již zmíněného ředitele Smíchovské SPŠ jsou dalšími panelisty Susanna Backman, metodička z Finska, Irena Dvořáková, učitelka fyziky, vedoucí projektu heuristického pojetí výuky s názvem Heuréka a Michal Orság, velký propagátor formativního hodnocení. Debata je opravdu výživná, diskutuje se o pojetí výuky, jejím obsahu, jak vybudit vnitřní motivaci studentů. Ale také, jak motivovat mladé lidi, aby se věnovali povolání kantora.

„Například učitelé fyziky jsou naprosto nedostatkovým zbožím. Někde aprobovaného fyzikáře neviděli už třeba deset let,“ sděluje své zkušenosti spojené s prací v expertní skupině Radko Sáblík.

„Pedagogická fakulta je u nás poslední volba,“ tvrdí jeden z účastníků, a hned klade dotaz, „Jak je to u vás ve Finsku? Jaký je tam přesah? Slyšel jsem, že na pedagogické fakulty berou jednoho z deseti.“

Susanna Bergman informaci potvrzuje a vysvětluje, jak probíhá dvoukolové přijímací řízení. Jak se snaží zjistit předpoklady uchazeče stát se skutečně dobrým učitelem. Její slova vzbuzují smutek mezi přítomnými.

„Jsem toho názoru, že je třeba obsah vzdělávacích programů obecně seškrtat o padesát procent. Pak bude dostatek prostoru pro práci učitele s žáky a studenty, pro diferenciaci výuky, pro nezbytné opakování a procvičování, pro práci ve skupinách, na projektech,“ sděluje svůj názor Radko Sáblík, a vyvolá svými slovy další významnou polemiku.

 

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek