Sdílení zkušeností aneb učitelé na výzvědách

Před dvěma lety, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vznikl na MŠMT nový koncept podpory školám – tzv. šablony. Výzva je oproti ostatním dotačním programům jiná v tom, že školy si vybírají přímo z nabízených aktivit. Není zde proto prostor pro vlastní představy o tom, co by škola chtěla dělat. Nicméně pro řadu škol, kde zrovna kreativita není jejich silnou stránkou, je to v podstatě jediná možnost, jak se k dotacím dostat. Naše škola se do šablon zapojila hned s několika aktivitami.

Z nabídky jsem si vybrala několik aktivit zabývajících se spoluprací mezi učiteli – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Tandemová výuka na SŠ a Vzájemná spolupráce pedagogů na SŠ. I když se to nezdá, učitel je ve své práci v podstatě hodně osamocený. Sice má před sebou každou hodinu hromadu žáků, nicméně na to, co se bude dít v hodině, je sám.

Zažít to, jak učí mí kolegové na SSPŠ, a jak to chodí na jiných školách, mne vždycky lákalo. Konečně jsem měla „posvěcení“ to vyzkoušet. Přesně před rokem jsme začaly s kolegyní Renatou Zýkovou zkoušet výuku v tandemu. Jednalo se o několik hodin laboratorních prací, kde jsme si rozdělily práci a doplňovaly se a navzájem. Učení pro nás bylo mnohem zajímavější i zábavnější. Po půl roce jsme zkoušeli jinou aktivitu tentokrát s Tamarou Mainzerovou a Tomášem Tkáčem. Jmenovala se vzájemná spolupráce a šlo o náslechy hodin na stejné téma a následnou reflexi. Díky tomu, že všichni tři učíme jednu třídu 3. ročníku, rozhodli jsme se, že si navzájem ukážeme, jak učíme téma Komplexní čísla. Každý z nás viděl 2 hodiny obou svých kolegů (celkem tedy 4 hodiny). Bylo zajímavé srovnávat nejen přístup jednotlivých vyučujících k danému tématu, ale i jejich interakci se studenty a rozdílnost atmosféry v jednotlivých třídách. Po skončení náslechů jsme se několikrát sešli a předali jsme si postřehy a doporučení z jednotlivých hodin.

Ovšem nejzajímavější bylo tzv. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Domluvila jsem si návštěvy hned u tří svých kolegů z jiných škol. První byla na řadě strojní průmyslovka v Olomouci. Jedná se o školu velmi podobnou s tou naší, až na to, že studenti tam mluví hanáckým nářečím. Už předem jsem věděla, že tam jedu hlavně na výzvědy ohledně práce se systémem ISES, se kterým tam pracují prakticky stejně dlouho jako my. Druhou školou, kterou jsem navštívila, bylo Gymnázium Špitálská. V této škole učí jeden z nejlepších fyzikářů, co znám – Stanislav Gottwald. Zúčastnila jsem se několika jeho hodin matematiky a fyziky a odnesla si z nich spoustu inspirace do svých hodin. Musím uznat, že půlené hodiny matematiky v 1. ročníku by prospěly i našim studentům. Samotná atmosféra školy byla úplně jiná než u nás. Prostě gymnázium není průmyslovka (už jen ten počet děvčat nesedí). Poslední třetí školou byla průmyslovka v Panské. Místní fyzikář Jaroslav Reichl vyhrál ve 23. ročníku Zlatého Ámose Fyzikáře, proto byla volba docela jasná. Jaroslava znám řadu let a v Panské už jsem dělala i předsedkyni maturitní komise, připadala jsem si tam tedy jako doma. Atmosféra školy byla velmi podobná té naší, počet studentů vysoce převládal nad počtem studentek, obory studia také podobné. Jen mne fascinovala třída o 17 studentech. Učitelský sen! Celkem šest dnů mi pomohlo nahlédnout, jak se učí jinde. Nejsem schopná vůbec posoudit, jestli je to někde lepší nebo horší. Prostě je to v každé škole jiné. Nicméně jsem ráda, že jsem se pro tuto exkurzi rozhodla.

Další vzdělávání učitelů může mít různé formy. Klasické didaktické kurzy či přednášky jsou často nudné a zdlouhavé, workshopy typu Heuréka či Elixír do škol jsou skvělé, ale nic nenahradí zkušenost z výuky nejbližších kolegů či těch z jiných škol. Pokud se jedná dokonce o tandemovou výuku, jde o vyšší level vzájemného učení. Teď mi jen zbývá zpracovat veškeré získané materiály a roztřídit si v hlavě všechny nápady, které jsem od svých kolegů získala. A poté to vše aplikovat na vás – na studentech SSPŠ.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek