Stereotypní volba povolání

Kluci a holky, modrá a růžová. Věděli jste ale, že ještě nedávno, přibližně ve 40. letech minulého století to bylo přesně naopak? Ano, přesně tak! Ženskou, holčičí barvou byla modrá pro zdůraznění ženské něžnosti a půvabu. Naopak mužská, klučičí barva, byla růžová – lososová barva, která je takovou zmenšeninou červené, což je barva pro siláky a zdůrazňovala odvahu.

Jsem lektorkou prezentace Genderová volba povolání, kterou přednáším pro 7. až 9. třídy základních škol v rámci Peer programu Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy. Zároveň jsem studentkou této střední školy, tedy vrstevnice (anglicky „peer“) žáků na ZŠ. Díky tomu se se mnou moji posluchači lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

Pro začátek bychom si měli vysvětlit, co slovo gender znamená. Slovo pochází z angličtiny a znamená to pohlaví, tudíž genderová volba povolání je volba povolání podle pohlaví. A kde se vlastně vzala nadřazenost a předsudky mužů vůči ženám a naopak? Již v pravěku nastala dělba práce – matriarchát a patriarchát. Z pohledu dnešní doby na dobu předchozí se zdá být logické, že ženy nešly lovit mamuty a muži se nestarali o domácnost. Ale jak je tedy možné, že když se nacházíme v tak vyspělé společnosti ve 21. století, kde panuje genderová rovnoprávnost, existují stále předsudky o tom, že muž pracující v ženském oboru je méně mužem a naopak žena pracující v mužském oboru je méně ženou?

Ať chceme či nechceme, stále máme v sobě původní pudy, které nám říkají, že muž, jakožto silnější pohlaví, má zajistit rodinu. Proto většina mužů nesnese, když je žena, a vlastně i jiný muž, lepší než on sám. Buďme k sobě ale upřímní. Pravdou je, že obě pohlaví jsou velice schopné samostatné jednotky, ale až když se spojí, dá to vzniknout hvězdnému týmu.

Proč teda muži nevolí ‘’ženská’’ povolání? Málo peněz, neinformovanost, odsuzování za homosexualitu a zženštilost. Muži jsou od malička automaticky spojováni s technickými obory a logickým myšlením. A když už se tedy rozhodnou pracovat v “ženském” oboru, tak se od nich očekává vyšší úroveň a kvalitnější výkon než od žen. Za to vše ale dostanou velké benefity. Například muž pracující ve školství se stane ředitelem školy mnohem rychleji než jeho kolegyně žena.

A proč ženy nevolí “mužská” povolání?
Některá mužská povolání vyžadují být dlouhodobě mimo domov nebo jsou časově náročná, což pro ženu není zrovna výhodné, pokud chce pečovat o rodinu, nemá dostatečnou fyzickou sílu, bojí se, že se na ni budou muži dívat opovrženě a nadřazeně. Žena musí být dvakrát tak dobrá jako muž – jsou na ni kladeny větší nároky. Za to ale dostane lepší finanční ohodnocení a jistotu stálé práce.

IT firmy si již uvědomily, že pro další rozvoj organizace potřebují ženy ve svých týmech, nejenom pro jejich pečlivost, tvořivost a lepší komunikační schopnosti, ale i proto, že 50% technických výrobků dnes nakupují právě ženy.
Na závěr snad jenom dodám mojí oblíbenou větu: “Ať jde o jakékoli rozdělování podle barvy pleti, věku, pohlaví… člověk by měl vždy dělat to, co ho baví, nehledě na to, co si ostatní myslí”.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek