MÁTE ŠTĚSTÍ, ŽE MÁTE STUDENTY SSPŠ

Rozlehlý hranatý stůl v konferenční místnosti „chytré budovy“ Technologického centra Písek se začíná zaplňovat. Kromě domácích na čele s ředitelem centra Petrem Krejčím, se zde setkávají dvě delegace. Tu první vede starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis, tu druhou tvoří zaměstnanci a studenti Smíchovské střední průmyslové školy. Její ředitel Radko Sáblík je zde však v dvojroli, neboť je zároveň místostarostou Mníšku pod Brdy.

Společné setkání pochopitelně není náhodné. Ředitel centra již navštívil Smíchovskou SPŠ a nabídl jí spolupráci v připravovaném projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o zapojení studentů téže školy do vize vybudovat z Mníšku pod Brdy město budoucnosti se již také delší čas jedná. Taková spolupráce může být pochopitelně výhodná pro všechny tři strany. Vlastně možná bude ještě rozsáhlejší.

„Dnes tu mám i třetí roli,“ vysvětluje Radko Sáblík, „Naše škola je zakládajícím členem Centra města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Původně chtěl dorazit i jeho vedoucí, pan architekt Michal Postránecký, bohužel měl jiné již domluvené povinnosti, které nemohl přeložit. Takže tu svým způsobem zastupuji hned tři subjekty,“ usmívá se.

Ředitel Smíchovské SPŠ však v Písku není sám, v jeho sedmičlenném týmu jsou čtyři absolventi školy, Aramis Tochjan, Michael Kalista, Jan Tesař a Adam Přibyl, kteří jsou jak vyučujícími, tak vedoucími různých oddělení a akademií. S nimi přijeli i tři studenti, čtvrťák Jan Vrkota a třeťáci Adam Skokan a Filip Zika.

„Máte štěstí, že máte k dispozici studenty Smíchovské průmyslovky,“ obrací se ředitel Technologického centra Písek na starostku Mníšku pod Brdy, „Spolupráce s nimi vám může přinést mnoho nových nápadů a také mnohá řešení výrazně zlevnit,“ doplňuje svá slova.

Technologické centrum Písek je sice propojené s městem, ve kterém sídlí, ale jeho činnost má přesah na celé Jižní Čechy a dokonce i za hranice do Německa. Disponuje velkým datovým centrem, které svým hostům představí jeho vedoucí, když je odvede do sklepení domu.

Po obědě delegace z Mníšku pod Brdy jedná s vedením města Písek, naopak zástupci Smíchovské SPŠ stráví několik hodin ve velmi plodné a živé diskusi s místními programátory, věkem jim dost blízkými. A také se hned domluví na jejich návštěvě ve škole.

„Nabízím studentům vaší školy práci na našich konkrétních projektech,“ říká Petr Krejčí, když se vrátí s Radko Sáblíkem z jednání na radnici, „Můžou si vydělat nějakou tu korunu a k tomu získat cenné znalosti i dovednosti,“ přidává pobídku.

Pracovní výjezd do Písku končí kulatým stolem u večeře, kde přítomní zástupci Smíchovské SPŠ řeší hned několik témat, konkrétně výuku praktických cvičení v prvním ročníku, přípravu projektů školy, uspořádání prostor v dílnách, provoz Polytechnického hnízda a program květnového kempu prvních ročníků.

„Celá akce se velmi zdařila,“ sděluje své hodnocení Aramis Tochjan, „Získali jsme další poznatky, domluvili se na spolupráci s Technologickým centrem v Písku, ale také si v klidu a v příjemné atmosféře promluvili o našich vlastních projektech. Těším se na další podobný výjezd.“

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek