Na Smíchovské SPŠ nejsme dnes náhodou

Do posluchárny ve druhém patře Smíchovské střední průmyslové školy se začínají scházet zástupci médií i další lidé, kteří se chtějí zúčastnit tiskové konference k Auditu českého školství. Ten sestavil Bob Kartous z EDuin za pomoci mnoha odborníků, mimo jiné ústředního inspektora Tomáše Zatloukala, profesora Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd University Karlovy, Mikuláše Beka, senátora a rektora Masarykovy university Mileny Jabůrkové, vicepresidentky Svazu průmyslu a dopravy a mnoha dalších odborníků z universit, ministerstva školství a ústavů spojených se vzděláváním.

Před všechny přítomné usedají i tři panelisté, kteří dnes budou audit komentovat a také odpovídat na dotazy. Prvním je profesor na Universitě Karlově Stanislav Štech, bývalý ministr školství, druhým Jiří Nantl, ředitel výzkumného centra CEITEC a bývalý náměstek ministra školství. I oni dva se podíleli na vzniku auditu. Mezi sebou však nechávají jedno místo volné, na to záhy dosedá Radko Sáblík, dnešní hostitel a ředitel Smíchovské SPŠ. On a Stanislav Štech jsou zároveň oba členy expertní skupiny, která připravuje z pověření ministra školství Strategii 2030, tedy vizi školství do tohoto roku.

„Dovolte mi zahájit dnešní tiskovou konferenci,“ ujímá se slova Bob Kartous, aby stručně vysvětlil, proč vůbec audit vznikl, „Není náhodou, že se tisková konference koná na půdě zdejší Smíchovské střední průmyslové školy,“ pokračuje, „Tato škola svým přístupem ke studentům, jejich zapojením do chodu školy, ale i svými aktivitami, se vymyká klasické střední škole. Zároveň je příkladem, že i v současné legislativě se dá vykonat mnohé, když je k tomu odvaha a vůle.“

Následně se obrací na své hosty za stolkem, aby jim předal slovo. Nechává na nich, kdo začne.

„První slovo patří hostiteli,“ usmívá se Stanislav Štech, a tak se slova ujímá Radko Sáblík. „Doba se mění, starý svět odchází a nový přichází. Školství však připravuje zatím své žáky a studenty na ten svět minulý,“ zahajuje svůj projev. Na závěr svého proslovu povolává z hlediště absolventa školy Michala Jareše, který přichází s obrázkem a mobilním telefonem.

„V poslední době se diskutuje, zda na školách nezakázat mobilní telefony,“ upozorňuje ředitel Smíchovské SPŠ, „My jsme jiného názoru. Naši absolventi a studenti vyvíjejí nové výukové materiály. Ve své podstatě takové Harry Potterovské noviny,“ usmívá se, „Podíváte se přes mobil na obrázek a ten se přemění vprostorový a rozpohybuje se,“ dokladuje se svým asistentem svá slova na zobrazení lidského těla, což vyvolá ohlas mezi přítomnými, „Po skončení tiskové konference mohou zájemci jít s panem Jarešem do našeho Studia 301, do Laboratoře virtuální a rozšířené reality. Tam uvidíte mnohem víc,“ slibuje Radko Sáblík.

Po něm následuje se svým projevem bývalý ministr školství a úvodní slovo panelistů uzavírá Jiří Nantl. Ve své podstatě se všichni tři řečníci v mnohém shodují, byť jejich pohledy jsou ovlivněny jejich profesními zkušenostmi.

Tisková konference je naplánována na pětačtyřicet minut, ale díky velkému zájmu přítomných zástupců médií o názory prezentujících se protáhne na skoro dvě hodiny.

A i po jejím oficiálním skončení někteří pokračují v diskusích, či se jdou podívat na ukázky virtuální a rozšířené reality o patro výš.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek