LEDNOVÝ den otevřených dveří na SSPŠ

Tradice Dne otevřených dveří naší Smíchovské střední průmyslové školy pokračovala úspěšně také letos – v tomto školním roce podruhé. Stejně jako v prosinci 2018 si i 10.ledna 2019 mohli zájemci o studium i jejich doprovod prohlédnout majestátně působící interiér školy. Už ten samotný oplývá informacemi, které budoucím studentům napoví o směru zaměření školy a možnostech vzdělávání. Seznámí příchozí i s tvářemi těch nejúspěšnějších studentů a absolventů. A mnozí nejen z nich jsou vždy k dispozici i osobně. Ochotně zodpoví všechny otázky týkající se studijních oborů, jednotlivých předmětů, náročnosti studia, perspektiv budoucího uplatnění v technických i jiných oborech. K dispozici je prohlídka jednotlivých tříd, posilovny, studentského klubu a nové učebny virtuální reality apod.

Samozřejmě je vždy připraveno i něco navíc. Letos studenti 3.L technického lycea předvedli svým potencionálním budoucím spolužákům v rámci svého studentského projektu několik zajímavých fyzikálních pokusů pod vedením konzultantek profesorek RNDr. Renaty Zýkové a Mgr. Věry Krajčové.

„Praktické ukázky příchozí rozhodně zaujali“, řekl k akci Richard Kovanda, jeden z předvádějících studentů. „Zpočátku byla u některých návštěvníků zřejmá mírná ostýchavost, ale samozřejmě jsme neváhali účastníky vtáhnout do dění na území fyzikální laboratoře. Máme zkušenosti s prezentací u mladších ročníků základek, které bývají trochu bezprostřednější a také ze Studentského festivalu 2118, takže problémy s komunikací byly nulové.“

S tím souhlasí i Michal Hercík a dodává: „Největší úspěch měla ukázka nanotechnologií a fotorezistor, který dokazoval změnu odporu podle intenzity dopadajícího světla. Trochu mě mrzí, že většina uchazečů, se kterými jsem měl možnost hovořit, preferuje obory IT. Všeobecnější technické lyceum je podle mě skvělou přípravou, pokud uvažujete o vysoké škole. Spojuje technické a přírodovědné obory a cizí jazyky, které dnes neoddiskutovatelně patří k základům vzdělání. Může se zdát možná díky tomu trochu náročnější, ale zdejší profesorský sbor si roky udržuje vysokou úroveň a vstřícnost ke studentům a díky tomu je Smíchovská střední průmyslovka právem považována za jednu z nejprestižnějších pražských škol.“

I když lednový termín nebyl co do počtu návštěvníků tak bohatý jako prosincový, zajímali se uchazeči o studium živě o veškeré školní dění. Nejvíce dotazů, jak bylo výše zmíněno, padalo k oborům IT (informační technologie) a KB (kybernetická bezpečnost) – aktuálně velmi žhavé téma denně propírané v médiích. Otázky samozřejmě směřovaly i k tématu přijímacích zkoušek. „Rozhodně přitvrďte v matematice“, to bylo naše nejčastější doporučení.
„Spousta z nás zejména v prvním ročníku doplatila na nedůslednost a chabou matematickou přípravu na základní škole. Byly zapotřebí hodiny doučování toho, co bychom dle požadavků už měli umět. Byl to ale nakonec převážně vítězný boj. Nedokážeme posoudit, zda se za uplynulé tři roky našeho studia na druhém stupni zlepšila výuka, ale rozhodně zkuste testy nanečisto. Dostanete vcelku jasný obraz toho, kde je třeba doplnit mezery“,říká k tomu autor článku a dodává:

„Rozhodně ale není čeho se bát. Pokud máte opravdu zájem a snahu, vždycky budete podpořeni. Se školou úzce spolupracuje řada bývalých absolventů, kteří mají kůži studenta v nedávné paměti. Technické vybavení školy, její odborná úroveň a letos 118. letá úspěšná historie je nejen závazkem, ale především výzvou!“

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek