Moderní fyzika a technika pro učitele ZŠ a SŠ IV

Cyklus přednášek a dílen: Moderní fyzika a technika pro učitele ZŠ a SŠ se stal podzimní tradicí SSPŠ. V roce 2018 proběhl čtvrtý ročník. Jeho program byl opět velmi atraktivní nejen pro učitele, ale i studenty a veřejnost.

Úvod a závěr cyklu byl věnován workshopům. Jednalo se o dvě dílny na témata: Proměnné magnetické pole – výroba pomůcky do výuky FYZ (5. 9. 2018) a Křemík a tekutý dusík pro učitele (19. 12. 2018). Oba workshopy byly připraveny pro učitele na míru.

V prvním si 12 učitelů vyrobilo v laboratoři FEL na ČVUT zdroj proměnného magnetického pole, na kterém „tancoval“ ferrofluid. K této pomůcce získali kromě zkušenosti s pájením i návod, jak pomůcku začlenit do svých hodin fyziky na ZŠ i SŠ. Druhý workshop, kterého se aktivně účastnilo 15 učitelů, měl dvě části. V první se učitelé seznámili s výrobou křemíkových desek a prací s tímto prvkem, bez kterého by dnes ajťáci stále počítali jen s pomocí tabulek, případně s abakusem. Ve druhé si užili krásných efektů tekutého dusíku a inspirovali se možnostmi jeho využití ve výuce.

V říjnu a listopadu proběhly dvě přednášky. Říjnová přednáška pana prof. Petra Kulhánka s atraktivním názvem Od Einsteina k Hawkingovi – hledání unitární teorie (24. 10. 2018) naplnila největší učebnu v naší škole. Nenechalo si ji ujít 21 učitelů a dalších cca 70 studentů SSPŠ i ČVUT. Tři hodiny plné moderní fyziky vysvětlené s lehkostí tak, jako byste poslouchali jen pohádku, posluchače nadchly a byly zakončeny příjemnou diskuzí o sférách, kde lidské poznání přechází v domněnky a fantazii.

V listopadu se uskutečnila v laboratořích Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd přednáška s exkurzí Vláknové lasery – jasné světlo ze skleněných (7. 11. 2018). Deset učitelek fyziky a studentů se zde seznámilo s vláknovými lasery a jejich využitím, poznalo nejnovější aplikace mikrovln v biomedicíně a navštívilo laboratoř času.

Přednášky a workshopy v roce 2018 se opravdu povedly, o čemž svědčí nejen dobrý pocit z nabytých nových vědomostí, ale i vysoký počet účastníků, který ve 3 případech zcela vyčerpal kapacitu učebny. Již teď plánujeme pátý ročník, ve kterém bychom rádi navázali na úspěch předchozích let.

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek