Centrum Elixíru do škol nově na SSPŠ

O tom, že učitelé by se měli podporovat, se často diskutuje, ale to je většinou vše. Poměrně velká část populace má totiž o učitelství představu, že je to zaměstnání zaslíbené, s poloviční pracovní dobou a dvojnásobnou dovolenou. Jen samotní učitelé vědí, jak velmi psychicky namáhavá tato práce je. Jak tedy učit, kde brát energii a nezblbnout z toho?

Být fyzikářem je tak trochu diagnóza a jak se zdá, do budoucna to bude i velmi výjimečná diagnóza. Počty fyzikářů rok od roku klesají a časem prostě vymizí – odejdou do důchodu. Mladí lidé MAT- FYZ nestudují, a když už ano, najdou si mnohem lukrativnější zaměstnání. Jak tomu zabránit, nikdo neví. Nicméně protože fyzikáři nejsou politici, ale praktici, rozhodli se podporovat se aspoň sami mezi sebou. Konkrétně na MFF katedře didaktiky fyziky v mysli Ireny Dvořákové a jejích kolegů vznikl v roce 1991 projekt Heuréka, jehož podstatou byla a je řada seminářů pro učitele fyziky, kde se učili a učí dodnes, jak učit jinak – badatelsky, projektově, s experimenty.

Po mnoha letech a založení Nadace Depositum Bonum České Spořitelny v roce 2013 vznikl projekt Elixír do škol a jeho regionální centra pro učitele fyziky. Nadace Depositum Bonum se rozhodla využít nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek na vzdělávací projekty, které opravdu mají smysl. Pochopili, jak moc je důležité přírodovědné a technické vzdělávaní a že kvalitní výuka je závislá na schopných a nadšených učitelích. Že je potřeba je podpořit v jejich v práci, povzbuzovat je v jejich úsilí zlepšovat se a přenášet své nadšení dále na žáky. Centra Elixíru slouží přesně k tomuto účelu.

Smyslem je setkávání fyzikářů, stejných nadšenců, jako jsou oni sami, předávat si zkušenosti, vymýšlet nové aktivity a experimenty, podporovat se navzájem. Momentálně je v ČR 22 regionálních center, z toho 2 v Praze. Na SSPŠ bylo oficiálně otevřeno 24. 10. 2018 přednáškou prof. Petra Kulhánka. Od listopadu budou setkání fyzikářů probíhat jednou měsíčně, a to pravidelně každý druhý čtvrtek od 15:30 v laboratoři fyziky. Pokládám za velkou čest, že jsem dostala důvěru vést toto centrum.

A co učitelé jiných oborů? Jaké mají možnosti podpory? Jsou fyzikáři v tomto ojedinělí? Elixír do škol se momentálně snaží aktivovat také učitelé IT. Vznikají tzv. DIGI centra, která by měla být obdobou center pro fyzikáře. Jedno z nich také u nás. Je tendence hledat i mezioborová propojení. Spousta práce, nadšení a stále ještě relativně malá část zapojených učitelů…

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlašte se k odběru novinek