MEDIÁLNÍ DŮM PRAHA

Jednání o další spolupráci

Lukáš Kavalír

skola

07.2.2019

Prostory Staroměstské radnice na každého dýchnou svou historií. Nicméně například v Radničním klubu, sálu pro padesát osob, právě údržbář připravuje moderní techniku pro projekci i diskusi. Ta se má týkat nového celopražského projektu s pracovním názvem Mediální dům Praha, který radnímu Prahy pro školství Vítu Šimralovi navrhl ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. Ten se také, po boku se svým vedoucím PR oddělení Michalem Kalistou, absolventem Smíchovské SPŠ a studentem University Karlovy, ujímá řízení schůzky.

Na té jsou přítomni zástupci pěti pražských škol, které by se měly stát pilotními v tomto projektu. Kromě Smíchovské SPŠ, z níž je tu dnes dvanáct studentů, je zde učitel mediální výchovy z Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka, pětice studentů ze SPŠ Panská, a po jednom studentovi z Gymnázia Jana Keplera a Gymnázia Jana Patočky. Přítomné jsou i dvě pracovnice odboru školství MHMP a během jednání dorazí i zastupitel Prahy Martin Benda.

„Vzhledem k tomu, že jsou představitelé města na jednání, budu tu částečně hovořit i za ně,“ zahajuje jednání Radko Sáblík, aby následně představil projekt, o kterém jednal nejen s radním pro školství, ale i s primátorem a předsedkyní výboru pro vzdělávání. Od všech si vyslechl slova o jejich zájmu projekt podpořit.

Jednání

Ředitel Smíchovské SPŠ dále informuje o svých jednáních s představiteli MŠMT, Centra města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Mediálního domu Economia, se šéfredaktorem Deníků, šéfredaktorkou redakce školství vydavatelství Wolters Kluwer, šéfredaktorem Roklen 24 i ředitelem ČTK. Z nich všech se mohou rekrutovat partneři a podporovatelé Mediálního domu Praha.

„Jsme schopni sestavit početnější tým, a také máme podporu vedení školy,“ prohlašuje Petr Vaněk, student třetího ročníku SPŠ Panská, a souhlasí s ním i zástupci dalších středních škol. Stejně tak deklarují zájem se do projektu zapojit. Diskuse je otevřená a plodná, je cítit snaha se dohodnout.

„Studenti z gymnázií by mohli psát reportáže a dělat redaktory, studenti z obou technických škol pak točit reportáže a vytvářet videa,“ navrhuje Radko Sáblík, s čímž je opět jednoznačný souhlas.

„Než se ustanoví struktura mediálního domu, tak budu styčným důstojníkem já,“ nabízí své služby Michael Kalista, ve svém notebooku má již seznam účastníků a kontakty na ně.

Jelikož je schůzka pracovní, záhy se začnou rozdávat úkoly. Do začátku jarních prázdnin proběhne na všech školách setkání se zájemci o projekt, zjistí se jejich počet a v jaké míře se mohou zapojit. Po skončení jarních prázdnin bude naplánována druhá schůzka, na které se už musí řešit konkrétní body.

„Nezapomeňte se zeptat na to, kdo má zájem se zúčastnit Mediálního kempu na přelomu dubna a května,“ nabádá přítomné Radko Sáblík. Kemp by se měl uskutečnit mimo Prahu, aby se jeho účastníci lépe poznali, školy by měly uhradit dopravu a ubytování, studenti mít ve své režii pitný režim a stravování.
„Podzimní mediální kemp, kterého jsem se zúčastnil, byl skvělý,“ podpoří akci Tomáš Danda z Gymnázia Jana Keplera.

Pochopitelně se debatují i peníze, jak na provoz, na vybavení, tak pro členy mediálního domu. Tvorba by mohla studentům přinášet i finanční profit, pokud prokáží kvalitu vytvářeného obsahu. Kromě zpravodajství o svých školách či o jimi akcentovaných tématech, by mohli vytvářet obsah i pro zadavatele zakázek, například reklamní videa pro školy, pro komerční subjekty, ale i vytváření obsahu z akcí pořádaných Prahou.

Motivace studentů podílet se na Mediálním domě Preslova musí být vnitřní, tedy jejich chuť rozvíjet své znalosti, dovednosti a schopnosti, utvářet si své postoje. Ale také by měla být i vnější, v podobě získání finanční odměny, neboť jim studium zabírá dost času a studenti si pro svůj život potřebují i přivydělat. Takto by mohli mít odborné brigády, místo mnohdy neodborných brigád třeba v provozovnách rychlého občerstvení. To vše vyplývá z další debaty.


„Mohli bychom vytvořit společnou platformu výuky mediální výchovy, kde by docházelo ke spolupráci na přípravě výukových materiálů a výměně odborníků,“ navrhuje Michal Kaderka, „Například já bych mohl připravit a vyučovat jak vytvářet mediální obsah. Ale neumím videa. Ty by mohli vyučovat pedagogové nebo i studenti Smíchovské školy a školy z Panské,“ dodává. I jeho nápad má pozitivní ohlas.

Schůzka trvající téměř tři hodiny končí, všichni odcházejí spokojeni, což je patrné z jejich výrazů. Přitom si ale uvědomují, že bude záležet na nich, jak dokáží projekt prodat na svých školách, jak pro něj získat své spolužáky. Ale o tom budou referovat až na dalším setkání, po odpočinku na jarních prázdninách.

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Nejčtenější Články

STŘEDOŠKOLSKÝ SNĚM

23.4.2018

506 zhlédnutí

KYTAROVÝ RÁJ JMÉNEM THOMANN

23.4.2018

368 zhlédnutí

Doporučené Články

SPOLUPRÁCE NA BUDOVÁNÍ CHYTRÉHO MĚSTA

Diskuze na téma budování města budoucnosti

V jídelně Základní školy Mníšek pod Brdy se schyluje k diskusi na téma budování měst budoucnosti, s konkrétním zaměřením na inteligentní budovy. Za improvizovaný panel si sedají ředitel Středočesk&ea...

ROZHOVOR S Ondřejem Hlaváčem

►V prvé řadě ti gratulujeme ke zvolení předsedou Studentské rady Smíchovské střední průmyslové školy. Po pěti měsících na škole docela slušná kariéra. Jak vidíš svou budoucnost v této p...

MÉ AKTIVITY MI PŘINÁŠEJÍ NADŠENÍ A DOBROU NÁLADU

Rozhovor s Adamem Skokanem

►Nejdříve přijmi gratulaci ke svému vystoupení na besedě v rámci konference Digitální Česko. Působil jsi na ní velmi uvolněně. Opravdu jsi neměl žádnou trému před plným sálem a vedle osobností veřejného a politick...

KDYŽ PŘIJDE ČAS NA ZÁBAVU

Palác Lucerna se postupně zaplňuje hosty, jimiž jsou nejvíce rodinní příslušníci a přátelé studentů prvních a čtvrtých ročníků Smíchovské střední průmyslové školy. Není divu, nejprve bu...