Jak vidí studenti a učitelé Smíchovskou SPŠ

Přinášíme souhrn anket na Smíchovské SPŠ, jak ji vidí studenti a jak učitelé?

Adam Pelej

skola

09.12.2018

Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík vyhodnotil ankety, které mu vyplnili studenti na závěr jeho besed. Podobné otázky následně zadal i pedagogickému sboru, a polovina učitelů dobrovolnou anketu odevzdala. Ředitel vytvořil tabulky a převedl do elektronické podoby všechny informace od pedagogů i studentů. Jen u studentů šlo o 36 stránek textu! Následně byly všechny ankety skartovány, jak ředitel slíbil odpovídajícím. Některé odpovědi zůstávají dostupné pouze managementu školy, další však byly poskytnuty veřejnosti. Níže porovnáváme odpovědi na tytéž otázky u učitelů a studentů.

Stejně jako v předchozích letech, nebyla ani letos žádná anketa znehodnocena.

Z anket studentů vyplývá, že čím jsou starší, tím u nich klesá míra optimistického pohledu a objevuje se více deziluze. Čest výjimkám. To je možné usoudit ze srovnání s předchozími ročníky anket a odpověďmi na stejné otázky u stejných tříd za minulé roky. Možná však, že mnohé, co je na škole specifické, a je její silnou stránkou, již studentům ve vyšších ročnících připadá jako samozřejmost, na rozdíl od těch mladších. Možná také hraje vliv negativní nálada ve společnosti, která pohlcuje postupně mladou generaci, a kdo není dostatečně silnou osobností, je vtahován do bahna negativismu, zášti, závisti, kdy přestává mít touhu tvořit, měnit svět kolem sebe. Což je velmi nebezpečný trend ve společnosti.

Z vyhodnocení slabých stránek školy vyplývá, že z pohledu studentů jsou jedinou vážnou slabou stránkou školy výkony několika učitelů. Dle vyjádření ředitele se výtky objevují u 15% vyučujících. Nejčastěji jde o menší autoritu, nejasný výklad a menší schopnost komunikace.

Pedagogové za slabou stránku označují vysoký počet studentů ve třídách, což je pochopitelné, v prvním a druhém ročníku je ve většině tříd maximální počet studentů, tedy čtyřiatřicet. A to se o přestup na Smíchovskou SPŠ ucházejí další zájemci, kteří většinou zjistí, že na gymnáziích nemohou rozvíjet svůj talent z oblasti IT, a na základě informací od svých kamarádů ze Smíchovské SPŠ, začínají uvažovat o přestupu.

Jak učitelé, tak studenti, za silné stránky školy uvádějí podobné oblasti, byť v jejich pořadí se mírně liší. V anketách obou skupin však silné stránky výrazně převyšují ty slabé.

Zajímavé je, že pouze 15 procent učitelů i studentů chce „klasickou“ výuku, často však přesně nedokáží definovat, co by měla představovat „změna“. K tomu jsme požádali o vyjádření i ředitele školy, jeho názor je k dispozici v tištěné verzi měsíčníku Presloviny a můžete si ho přečíst i na konci tohoto článku.

Jak učitelé, tak studenti, hodnotí pozitivně nabízené aktivity a nadstandardní vzdělávání pro studenty.

V anketách odpovídalo celkem 406 studentů druhých až čtvrtých ročníků a 26 pedagogických pracovníků školy.

 

 

 

Napište maximálně pět věcí, které považujete za silné stránky školy.

 

Celkové výsledky ze září 2018 - studenti:

Silné stránky školy

 

Silné stránky školy-studenti

 

Silné stránky školy- učitelé

 

Slabé stránky školy

 

Celkové výsledky

 

 

Vyjádření ředitele SSPŠ Radko Sáblíka ve spojitosti s anketami

Po skončení anket jsem diskutoval s některými pedagogickými pracovníky o tom, jak co nejlépe vzdělávat studenty. Podobné diskuse jsem ale vedl i na různých konferencích a pracovních schůzkách. Uvědomil jsem si, že mnozí chápou, že „klasika“ je nedostatečná, ale nedokáží si dobře představit, co by měla znamenat ona „změna“, obávají se, že studenti nebudou nic umět apod. To je však omyl, změna má spočívat v tom, že bude vhodně nastavený poměr tvrdých a měkkých kompetencí a bude se dbát na rozvoj všech oblastí, které jsou vyjádřeny v bodech níže. Jen kdo zvládne všechny tyto kompetence, dokáže se vzdělávat pro budoucí výzvy a bude připravený pro profesní život. Bohužel zatím se ve školském systému klade důraz především na první z oblastí, a to na znalost.

  • znalosti (vím)
  • dovednosti (umím)
  • postoje (chci)
  • schopnosti (dokáži)

            Znalosti bez toho, aniž by byly využívány, se velmi rychle zapomínají. Je třeba dbát i na dovednost, tedy umět tyto znalosti uplatnit v praxi, například vhodně využít daný program apod. Klíčovým faktorem je postoj, tedy vnitřní motivace konat, ta je alfou a omegou všeho. Vzdělávat se jen kvůli známkám (rodičům) je možné, ale to znamená naučit se na test a pak zapomenout. Když už mám znalosti, umím je využít a chci je využívat, je důležité být schopen je správně uplatnit. Zde ke slovu přicházejí důležité měkké kompetence, schopnost problémy analyzovat, najít varianty řešení, ty vyhodnotit. Následně zvolit nejvhodnější řešení, realizovat ho, což také znamená dobře komunikovat, pracovat v týmu, vést tým apod. Jen kdo zvládá všechny tyto kompetence, je vhodně připravený pro budoucí výzvy a pro reálný život.

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

 

 

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Nejčtenější Články

STŘEDOŠKOLSKÝ SNĚM

23.4.2018

458 zhlédnutí

KYTAROVÝ RÁJ JMÉNEM THOMANN

23.4.2018

288 zhlédnutí

Doporučené Články

KDO NECHCE BÝT NA FOTCE, AŤ ODEJDE

SSPŠ pořádala soutěž pro žáky ZŠ, díky které mohli vítězové získat body k přijímačkám.

V laboratoři virtuální reality Smíchovské střední průmyslové školy se nachází na třicet lidí, jde o žáky základních škol a jejich doprovod. Ovšem zatímco část postává u zdi, ta druhá polovina máchá rukama, v nichž svírá ovladače, na hlavě speciální brýle. Snaží se zlikvidovat lukem a šípem vetřelce, kte...

Smíchovská průmyslovka třetího věku II

Projekt Smíchovská průmyslovka třetího věku je zaměřen na vzdělávání seniorů v oblastech IT, fyziky a matematiky.

Projekt Smíchovská průmyslovka třetího věku je zaměřen na vzdělávání seniorů v oblastech, ve kterých mají problémy se sami orientovat. V roce 2018 se jednalo o cyklus 10 přednášek a workshopů z oblasti IT, fyziky a matematiky. Témata jednotlivých setkání byla vybrána na základě zájmu seniorů - student...

KOMUNIKACE JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU

Schola Pragensis 2018

Kolem stánku Smíchovské střední průmyslové školy je neskutečně živo. Všude kmitá mnoho studentů ve slušivých oblecích, mezi nimi i několik krásně oděných studentek. Nezbývá již mnoho času, než v ...

Science camp 2018

Co se událo na letošním Science campu?

Neděle 1.7. 23:30 Na autobusovém terminálu Praha, Florenc, kde panuje i přes pokročilou noční hodinu poměrně čilý ruch, se schází náš čtyřčlenný tým, aby se vydal na dalekou cestu, na pobřeží Černého moře, do bulharského Kraneva. Členy týmu jsou studenti třídy 1.K Silvestr Bartoš (Silva), Tomáš H...